Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - В:

 

В
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Валентин Апостолов Апостолов ДЗКИ-1401-(1)/23.08.2010
ДЗКИ-277(1)/03.07.2017
ДЗКИ-1401-(2)/23.08.2010
ДЗКИ-277(2)/03.07.2017
   
Валентин Миков Спиридонов ДЗКИ-2835(1)/16.10.2017 ДЗКИ-2835(2)/16.10.2017    
Валентин Сергиев Васев ДЗКИ-288-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-288-(2)/30.04.2009    
Валентина Генадиева Ликова ДЗКИ-844-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-844-(2)/30.04.2009    
Валентина Георгиева Стоянова ДЗКИ-1192-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1191-(2)/30.04.2009    
Валентина Иванова Георгиева ДЗКИ-1832-(1)/08.03.2013 ДЗКИ-1832-(2)/08.03.2013    
Валентина Кирилова Димитрова ДЗКИ-402-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-402-(2)/30.04.2009    
Валентина Любомирова Панталеева ДЗКИ-2874(1)/01.12.2017 г. ДЗКИ-2874(2)/01.12.2017 г.    
Валери Антов Велин ДЗКИ-1897-(1)/15.07.2013 ДЗКИ-1897-(2)/15.07.2013    
Валери Асенов Велинов ДЗКИ-570-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-570-(2)/30.04.2009    
Валери Енчев Цаков ДЗКИ-1200-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1200-(2)/30.04.2009    
Валерия Борисова Борисова ДЗКИ-278(1)/26.07.2017 ДЗКИ-278(2)/26.07.2017    
Валерия Валериева Георгиева ДЗКИ-449-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-449-(2)/30.04.2009    
Валерия Дойчинова Чукарска-Манова ДЗКИ-202-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-202-(2)/30.04.2009    
Валерия Павлова Радкова ДЗКИ-1427-(1)/18.11.2010 ДЗКИ-1427-(2)/18.11.2010    
Валентина Петрова Колева ДЗКИ-2698(1)/01.03.2017 ДЗКИ-2698(2)/01.03.2017    
Валерия Славчева Илиева ДЗКИ-2669(1)/16.01.2017
ДЗКИ-2823(1)/18.09.2017
ДЗКИ-2669(2)/16.01.2017
ДЗКИ-2823(2)/18.09.2017
   
Валерия Стойова Додова ДЗКИ-2587(1)/01.09.2016 ДЗКИ-2587(2)/01.09.2016    
Ваня Александрова Димитрова ДЗКИ-1730-(1)/19.06.2012 ДЗКИ-1730-(2)/19.06.2012    
Ваня Господинова Зоровска ДЗКИ-100-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-100-(1)/31.03.2009    
Ваня Иванова Илиева ДЗКИ-2350-(1)/01.10.2012 ДЗКИ-2350-(2)/01.10.2012    
Ванина Кристиян Неделина ДЗКИ-277(1)/03.07.2017 ДЗКИ-277(2)/03.07.2017    
Ваня Недялкова Гръблева ДЗКИ-2679(1)/25.01.2017
ДЗКИ-2888(1)/12.12.2017 г.
ДЗКИ-2679(2)/25.01.2017
ДЗКИ-2888(2)/12.12.2017 г.
   
Ваня Николова Николова ДЗКИ-1693-(1)/17.04.2012 ДЗКИ-1693-(2)/17.04.2012    
Ваня Петкова Павлова ДЗКИ-151-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-151-(2)/30.04.2009    
Васил Асенов Йорданов ДЗКИ-2076-(1)/08.07.2014 ДЗКИ-2076-(2)/08.07.2014    
Васил Георгиев Еремиев ДЗКИ-1745-(1)/16.08.2012 ДЗКИ-1745-(2)/16.08.2012    
Васил Иванов Начевски ДЗКИ-1458-(1)/03.01.2011 ДЗКИ-1458-(2)/03.01.2011    
Васил Иванов Иванов ДЗКИ-2759(1)/31.05.2017 ДЗКИ-2759(2)/31.05.2017    
Васил Методиев Захариев ДЗКИ-1484-(1)/06.04.2011 ДЗКИ-1484-(2)/06.04.2011    
Васил Славчев Василев ДЗКИ-2504-(1)/15.04.2016 ДЗКИ-2504-(2)/15.04.2016    
Васил Христов Видинов ДЗКИ-1520-(1)/08.08.2011 ДЗКИ-1520-(2)/08.08.2011    
Васил Янев Симеонов ДЗКИ-1-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1-(2)/30.04.2009    
Василена Стоянова Борисова ДЗКИ-2738(1)/03.05.2017 ДЗКИ-2738(2)/03.05.2017    
Василка Атанасова Колчакова ДЗКИ-1796-(1)/03.12.2012 ДЗКИ-1796-(2)/03.12.2012    
Васко Георгиев Георгиев ДЗКИ-613-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-613-(2)/30.04.2009    
Васко Иванов Костадинов ДЗКИ-1496-(1)/17.05.2011 ДЗКИ-1496-(2)/17.05.2011    
Васко Кирилов Червеняков ДЗКИ-2440-(1)/18.01.2016
ДЗКИ-2826(1)/21.09.2017
ДЗКИ-2440-(2)/18.01.2016
ДЗКИ-2826(2)/21.09.2017
   
Велика Добринова Ангелова ДЗКИ-2515-(1)/26.04.2016 ДЗКИ-2515-(2)/26.04.2016    
Велин Антонов Бората ДЗКИ-2521-(1)/05.05.2016 ДЗКИ-2521-(2)/05.05.2016    
Венелин Денчев Шъков ДЗКИ-2667(1)/09.01.2017 ДЗКИ-2667(2)/09.01.2017    
Велислав Тодоров Владимиров ДЗКИ-1074-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1074-(2)/30.04.2009    
Велислава Павлова Димова ДЗКИ-2267-(1)/26.05.2015 ДЗКИ-2267-(2)/26.05.2015    
Величка Георгиева Санкева-Пъшева ДЗКИ-610-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-610-(2)/30.04.2009    
Величка Кирилова Живкова ДЗКИ-2710(1)/21.03.2017 ДЗКИ-2710(2)/21.03.2017    
Величка Петрова Попова ДЗКИ-2806(1)/15.08.2017 ДЗКИ-2806(2)/15.08.2017    
Величка Стойкова Ненчева ДЗКИ-1791-(1)/09.11.2012 ДЗКИ-1791-(2)/09.11.2012    
Величка Христова Алексиева ДЗКИ-137-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-137-(2)/30.04.2009    
Венера Руменова Милова ДЗКИ-2243-(1)01.10.2013 ДЗКИ-2243-(2)/01.10.2013    
Венета Върбанова Хаджийска-Янкулова ДЗКИ-2834(1)/16.10.2017 ДЗКИ-2834(2)/16.10.2017    
Венета Георгиева Апостолова ДЗКИ-2564-(1)19.05.2015 ДЗКИ-2564-(2)19.05.2015    
Венета Маринова Величкова ДЗКИ-298-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-298-(2)/30.04.2009    
Венета Радославова Николова ДЗКИ-131-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-131-(2)/30.04.2009    
Венета Тошкова Павлова ДЗКИ-321-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-321-(2)/30.04.2009 ДЗКИ-321-(3)/ 29.03.2011  
Венета Христова Гальова ДЗКИ-237-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-237-(2)/30.04.2009    
Венетка Николаева Стайчева ДЗКИ-2050-(1)/07.05.2014
ДЗКИ-277(1)/13.07.2017
ДЗКИ-2050-(2)/07.05.2014
ДЗКИ-277(2)/13.07.2017
   
Венцеслава Димитрова Захариева ДЗКИ-1776-(1)/12.10.2012 ДЗКИ-1776-(2)/12.10.2012    
Венцислав Борисов Гергов ДЗКИ-1961-(1)/04.11.2013 ДЗКИ-1961-(2)/04.11.2013    
Венцислав Николов Иванов ДЗКИ-2528-(1)/01.03.2016 ДЗКИ-2528-(2)/01.03.2016    
Венцислава Петрова Колева ДЗКИ-1746-(1)/16.08.2012 ДЗКИ-1746-(2)/16.08.2012    
Вера Иванова Харалампиева ДЗКИ-2557-(1)/15.07.2016 ДЗКИ-2557-(2)/15.07.2016    
Вера Николаева Митева ДЗКИ-428-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-428-(2)/30.04.2009    
Вергиния Георгиева Найденова ДЗКИ-1817-(1)/18.02.2013 ДЗКИ-1817-(2)/18.02.2013    
Вероника Андреева Чамова ДЗКИ-2765(1)/06.06.2017 ДЗКИ-2765(2)/06.06.2017    
Весела Георгиева Герданова ДЗКИ-2224-(1)/24.02.2015 ДЗКИ-2224-(2)/24.02.2015    
Весела Димитрова Филипова ДЗКИ-2527-(1)/19.05.2016 ДЗКИ-2527-(2)/19.05.2016    
Весела Любенова Занева ДЗКИ-2859(1)/20.11.2017 г. ДЗКИ-2859(2)/20.11.2017 г.    
Весела Петрова Вачева ДЗКИ-1317-(1)/01.03.2010
ДЗКИ-2616(1)/21.10.2016
ДЗКИ-1317-(2)/01.03.2010
ДЗКИ-2616(2)/21.10.2016
   
Веселин Методиев Христов ДЗКИ-1112-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1112-(2)/30.04.2009    
Веселина Георгиева Ангелова ДЗКИ-2553-(1)/11.07.2016 ДЗКИ-2553-(2)/11.07.2016    
Веселина Димитрова Боянова ДЗКИ-278(1)/26.07.2017 ДЗКИ-278(2)/26.07.2017    
Веселина Здравкова Момчилова ДЗКИ-1514-(1)/18.07.2011 ДЗКИ-1514-(1)/18.07.2011    
Веселина Любенова Пенкова ДЗКИ-1441-(1)/15.12.2010 ДЗКИ-1441-(2)/15.12.2010    
Веселина Христова Христова ДЗКИ-2240-(1)/04.02.2011 ДЗКИ-2240-(2)/04.02.2011    
Веселка Свиленова Антонова ДЗКИ-2447-(1)/05.02.2016
ДЗКИ-2743(1)/12.05.2017
ДЗКИ-2447-(1)/05.02.2016
ДЗКИ-2743(2)/12.05.2017
   
Веска Костадинова Барболова ДЗКИ-420-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-420-(2)/30.04.2009    
Веска Костова Комитска ДЗКИ-1076-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1076-(2)/30.04.2009    
Веска Тодорова Манолова ДЗКИ-313-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-313-(2)/30.04.2009    
Виктория Венциславова Крумова ДЗКИ-450-(1)/02.04.2009 ДЗКИ-450-(2)/30.04.2009    
Виктория Кирилова Янчева ДЗКИ-1381-(1)/07.07.2010 ДЗКИ-1381-(2)/07.07.2010    
Виктория Любенова Огнянова ДЗКИ-608-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-608-(2)/30.04.2009    
Виолета Веселинова Христова ДЗКИ-2260-(1)/15.05.2015 ДЗКИ-2260-(2)/15.05.2015    
Виолета Димитрова Тренева ДЗКИ-454-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-454-(2)/30.04.2009    
Виолета Драганова Ненкова ДЗКИ-2351-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-2351-(2)/30.04.2009    
Виолета Йорданова Първанова ДЗКИ-519-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-519-(2)/30.04.2009    
Виолета Кирилова Димова ДЗКИ-1821-(1)/22.02.2013 ДЗКИ-1821-(2)/22.02.2013    
Виолета Несторова Петрова ДЗКИ-393-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-393-(2)/30.04.2009    
Виолетка Петрова Сергиева ДЗКИ-2805(1)/15.08.2017 ДЗКИ-2805(2)/15.08.2017    
Виолета Рангелова Рангелова ДЗКИ-1369-(1)/17.06.2010 ДЗКИ-1369-(2)/17.06.2010    
Виолета Савова Тиролска ДЗКИ-319-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-319-(2)/30.04.2009    
Виолета Химлерова Ботинова ДЗКИ-286-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-286-(2)/30.04.2009    
Виолета Юриева Захариева ДЗКИ-1479-(1)/22.03.2011 ДЗКИ-1479-(2)/22.03.2011    
Виолина Йорданова Тодорова ДЗКИ-569-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-569-(2)/30.04.2009    
Вирджиния Стоилова Илиева ДЗКИ-470-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-470-(2)/30.04.2009    
Влади Иванов Калинов ДЗКИ-1122-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1122-(2)/30.04.2009   ДЗКИ-1122- (4)/09.04. 2014
Владимир Кирилов Иванов ДЗКИ-1350-(1)/06.05.2010 ДЗКИ-1350-(2)/06.05.2010    
Владимир Радев Димитров ДЗКИ-295-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-295-(2)/30.04.2009    
Владимир Фиданов Личев ДЗКИ-2139-(1)/21.11.2014 ДЗКИ-2139-(2)/21.11.2014    
Владислав Митков Палев ДЗКИ-1882-(1)/10.06.2013 ДЗКИ-1882-(2)/10.06.2013    
Вяра Георгиева Петрова ДЗКИ-2189-(1)/22.01.2015 ДЗКИ-2189-(2)/22.01.2015    
Вяра Живкова Пeтрова ДЗКИ-656-(1)/30.04.2009
ДЗКИ-2841(1)/25.10.2017
ДЗКИ-656-(2)/31.03.2009
ДЗКИ-2841(2)/25.10.2017