Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Ю:

 

Ю
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Юлиан Иванов Диков ДЗКИ-2463-(1)/25.03.2016 ДЗКИ-2463-(2)/25.03.2016    
Юлиан Младенов Веселинов ДЗКИ-2629(1)/04.11.2016 ДЗКИ-2629(2)/04.11.2016    
Юлиан Сандев Андреев ДЗКИ-2421-(1)/30.11.2015 ДЗКИ-2421-(2)/30.11.2015    
Юлиана Атанасова Русева ДЗКИ-1541-(1)/30.09.2011
ДЗКИ-2807(1)/21.08.2017
ДЗКИ-1541-(2)/30.09.2011
ДЗКИ-2807(2)/21.08.2017
   
Юлиана Борисова Табакова ДЗКИ-2044-(1)/22.02.2014 ДЗКИ-2044-(2)/22.02.2014    
Юлиана Велинова Димитрова-Стойнева ДЗКИ-1139-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1139-(2)/30.04.2009    
Юлия Валентинова Ценкова ДЗКИ-292-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-292-(2)/30.04.2009    
Юлия Димитрова Пашалийска ДЗКИ-191-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-191-(2)/30.04.2009    
Юлия Илиева Борисова ДЗКИ-1983-(1)/22.11.2013 ДЗКИ-1983-(2)/22.11.2013    
Юлия Крумова Пашова ДЗКИ-269-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-269-(2)/30.04.2009    
Юлия Симеонова Георгиева ДЗКИ-1754-(1)/11.09.2012 ДЗКИ-1754-(2)/11.09.2012    
Юлиян Киров Георгиев ДЗКИ-262-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-262-(2)/30.04.2009    
Юри Стоядинов Стойов ДЗКИ-1651-(1)/27.02.2012 ДЗКИ-1651-(2)/27.02.2012