Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Т:

 

Т
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Тамара Николова Веселинова ДЗКИ-496-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-496-(2)/30.04.2009    
Таня Атанасова Дишкелова ДЗКИ-1320-(1)/01.03.2010
ДЗКИ-2551-(1)/01.07.2016
ДЗКИ-2653(1)/13.12.2016
ДЗКИ-1320-(2)/01.03.2010
ДЗКИ-2551-(2)/01.07.2016
ДЗКИ-2653(1)/13.12.2016
   
Таня Василева Иванова ДЗКИ-2816(1)/01.09.2018 ДЗКИ-2816(2)/01.09.2018    
Таня Иванова Митова ДЗКИ-2204-(1)/16.02.2015 ДЗКИ-2204-(2)/16.02.2015    
Таня Любомирова Проданова ДЗКИ-2031-(1)/19.03.2014 ДЗКИ-2031-(2)/19.03.2014    
Таня Огнянова Петкова ДЗКИ-2498-(1)/29.03.2016
ДЗКИ-2645(1)/02.12.2016
ДЗКИ-2498-(2)/29.03.2016
ДЗКИ-2645(1)/02.12.2016
   
Таня Петкова Иванова ДЗКИ-1649-(1)/22.02.2012 ДЗКИ-1649-(2)/22.02.2012    
Таня Сашова Маринова ДЗКИ-2672(1)/18.01.2017 ДЗКИ-2672(2/18.01.2017    
Таня Тодорова Кирилова ДЗКИ-1302-(1)/21.01.2010 ДЗКИ-1302-(2)/21.01.2010    
Таня Тошкова Георгиева ДЗКИ-155-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-155-(2)/30.04.2009    
Татяна Алексеевна Стойнева ДЗКИ-1082-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1082-(2)/30.04.2009    
Татяна Ангелова Ангелова ДЗКИ-210-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-210-(2)/30.04.2009    
Татяна Атанасова Михайлова ДЗКИ-965-(1)/04.09.2009 ДЗКИ-965-(2)/04.09.2009    
Татяна Ивановна Аракчийска ДЗКИ-380-(1)/30.06.2009 ДЗКИ-380-(2)/30.06.2009    
Татяна Кирилова Пецева ДЗКИ-312-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-312-(2)/30.04.2009    
Татяна Любенова Василева ДЗКИ-1242-(1)/30.06.2009 ДЗКИ-1242-(2)/30.06.2009    
Татяна Петрова Герганова ДЗКИ-1093-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1093-(2)/30.04.2009    
Татяна Стефанова Манолова ДЗКИ-188-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-188-(2)/30.04.2009    
Теменужка Борисова Димитрова ДЗКИ-2789(1)/04.08.2017 ДЗКИ-2789(2)/04.08.2017    
Теменужка Димитрова Михайлова ДЗКИ-2668(1)/11.01.2017 ДЗКИ-2668(2)/11.01.2017    
Теменужка Михайлова Радева ДЗКИ-186-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-186-(2)/30.04.2009    
Теменужка Петкова Котева ДЗКИ-2531-(1)/02.06.2016 ДЗКИ-2531-(2)/02.06.2016    
Теодор Петров Симов ДЗКИ-2500-(1)/13.04.2016 ДЗКИ-2500-(2)/13.04.2016    
Теодор Христов Христов ДЗКИ-1975-(1)/14.11.2013 ДЗКИ-1975-(2)/14.11.2013    
Теодора Александрова Деспотова-Кямилова ДЗКИ-1278-(1)/13.11.2009
ДЗКИ-2664(1)/27.12.2016
ДЗКИ-1278-(2)/13.11.2009
ДЗКИ-2664(2)/27.12.2016
   
Теодора Кирилова Дроздева ДЗКИ-392-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-392-(2)/31.03.2009    
Теодора Костадинова Полимерова ДЗКИ-1360-(1)/01.06.2010 ДЗКИ-1360-(2)/01.06.2010    
Теодора Маринова Йорданова ДЗКИ-2244-(1)/28.04.2014 ДЗКИ-2244-(2)/28.04.2014    
Теодора Пъшева Цветанова ДЗКИ-1324-(1)/02.03.2010
ДЗКИ-2647(1)/05.12.2016
ДЗКИ-1324-(2)/02.03.2010
ДЗКИ-2647(1)/05.12.2016
   
Теодора Руменова Филева ДЗКИ-846-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-846-(2)/30.04.2009    
Теодора Христова Нешева ДЗКИ-299-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-299-(2)/30.04.2009    
Теодора Цанкова Моева ДЗКИ-1079-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1079-(2)/30.04.2009    
Теодоси Борисов Димитров ДЗКИ-611-(1)31.03.2009 ДЗКИ-611-(2)30.04.2009    
Тинка Димчова Миркова ДЗКИ-369-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-369-(2)/30.04.2009    
Тодор Вълков Чобанов ДЗКИ-1706-(1)/16.01.2012 ДЗКИ-1706-(2)/16.01.2012    
Тодор Найденов Прахов ДЗКИ-372-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-180-(2)/30.04.2009    
Тодор Николов Тодоров ДЗКИ-180-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-180-(2)/30.04.2009    
Тодорка Минчева Алексиева ДЗКИ-419-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-419-(2)/30.04.2009    
Тони Николов Георгиев ДЗКИ-2538-(1)/22.06.2016 ДЗКИ-2538-(2)/22.06.2016    
Траян Руменов Живков ДЗКИ-2530-(1)/01.06.2016 ДЗКИ-2530-(2)/01.06.2016    
Трифон Николов Кьолиев ДЗКИ-2640(1)/25.11.2016 ДЗКИ-2640(2)/25.11.2016    
Тянка Грозева Вълчева ДЗКИ-201-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-201-(2)/30.04.2009