Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - С:

 

С
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Сабина Ваньова Георгиева ДЗКИ-2517-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-2517-(2)/30.04.2009    
Савина Николова Тодорова ДЗКИ-466-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-466-(2)/30.04.2009    
Саветка Тодорова Гекова ДЗКИ-2870(1)/20.11.2017 г. ДЗКИ-2870(2)/20.11.2017 г.    
Сашка Маринова Лакова ДЗКИ-2513-(1)/22.04.2016 ДЗКИ-2513-(2)/22.04.2016    
Сара Руменова Атанасова ДЗКИ-2720(1)/03.04.2017 ДЗКИ-2720(2)/03.04.2017    
Светла Василева Василева ДЗКИ-1422-(1)/01.11.2010 ДЗКИ-1422-(2)/01.11.2010    
Светла Димитрова Маркова-Луканова ДЗКИ-616-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-161-(2)/30.04.2009    
Светла Здравева Стефанова ДЗКИ-2064-(1)/10.06.2014 ДЗКИ-2064-(2)/10.06.2014    
Светла Иванова Георгиева ДЗКИ-1510-(1)/29.06.2011 ДЗКИ-1510-(2)/29.06.2011    
Светла Иванова Накова ДЗКИ-1476-(1)/16.03.2011 ДЗКИ-1476-(2)/16.03.2011    
Светозар Йорданов Ерменков ДЗКИ-1398-(1)/10.08.2010
ДЗКИ-2685(1)/01.02.2017
ДЗКИ-1398-(2)/10.08.2010
ДЗКИ-2685(2)/01.02.2017
   
Светла Кирякова Захариева ДЗКИ-2152-(1)/09.12.2014 ДЗКИ-2152-(2)/09.12.2014    
Светла Николова Арабаджиева ДЗКИ-582-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-582-(2)/30.04.2009    
Светла Пенева Балабанова ДЗКИ-2477-(1)/23.03.2009 ДЗКИ-2477-(2)/23.03.2009    
Светлана Руменова Милова ДЗКИ-2694(1)/27.02.2017 ДЗКИ-2694(2)/27.02.2017    
Светла Цветкова Ханджиева ДЗКИ-364-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-364-(2)/30.04.2009    
Светлана Илиева Соколова ДЗКИ-57-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-57-(2)/30.04.2009    
Светлана Николова Маринова ДЗКИ-273-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-273-(2)/30.04.2009    
Светлин Стойчев Енезлиев ДЗКИ-2197-(1)/03.02.2015 ДЗКИ-2197-(2)/03.02.2015    
Светозар Антонов Манолов ДЗКИ-2242-(1)/30.08.2012 ДЗКИ-2242-(2)/30.08.2012    
Светозар Йорданов Ерменков ДЗКИ-1398-(1)/10.08.2010 ДЗКИ-1398-(2)/10.08.2010    
Светослав Андреев Качаков ДЗКИ-1075-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1075-(2)/30.04.2009    
Светослав Владимиров Михайлов ДЗКИ-2830(1)/29.09.2017 ДЗКИ-2830(2)/29.09.2017    
Светослав Георгиев Лозанов ДЗКИ-2868(1)/27.11.2017 г. ДЗКИ-2868(2)/27.11.2017 г.    
Светослав Илиев Чушков ДЗКИ-2523-(1)/10.05.2016 ДЗКИ-2523-(2)/10.05.2016    
Светослав Николов Димитров ДЗКИ-1708-(1)/07.05.2012 ДЗКИ-1708-(2)/07.05.2012    
Севдалина Асенова Сарова ДЗКИ-1848-(1)/01.04.2013 ДЗКИ-1848-(2)/01.04.2013    
Семра Якуб Мехмед ДЗКИ-184-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-184-(2)/30.04.2009    
Сийка Илиева Василева ДЗКИ-198-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-198-(2)/30.04.2009    
Силвия Бойчева Цветкова ДЗКИ-1991-(1)/14.12.2013 ДЗКИ-1991-(2)/14.12.2013    
Силвия Георгиева Велинова ДЗКИ-2754(1)/16.05.2017 ДЗКИ-2754(2)/16.05.2017    
Силвия Георгиева Железова ДЗКИ-2083-(1)/21.07.2014 ДЗКИ-2083-(2)/21.07.2014    
Силвия Георгиева Митева-Гелева ДЗКИ-503-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-503-(2)/30.04.2009    
Силвия Дамянова Фиданова ДЗКИ-1635-(1)/30.01.2012 ДЗКИ-1635-(2)/30.01.2012    
Силвия Иванова Несторова ДЗКИ-617-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-617-(2)/30.04.2009    
Силвия Йорданова Божилова ДЗКИ-2188-(1)/13.01.2015 ДЗКИ-2188-(1)/13.01.2015    
Силвия Кирилова Чолашка ДЗКИ-238-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-238-(2)/30.04.2009    
Силвия Красимирова Богданова ДЗКИ-1919-(1)/05.09.2013 ДЗКИ-1919-(2)/05.09.2013    
Силвия Кръстева Искрева-Михайлова ДЗКИ-2606(1)/07.10.2016 ДЗКИ-2606(2)/07.10.2016    
Силвия Любенова Благоева ДЗКИ-2-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-2-(2)/30.04.2009    
Силвия Милифонова Георгиева ДЗКИ-147-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-147-(2)/30.04.2009    
Силвия Новков - Тодорова ДЗКИ-2474-(1)/28.03.2016
ДЗКИ-2730(1)/18.04.2017
ДЗКИ-2474-(2)/28.03.2016
ДЗКИ-2730(2)/18.04.2017
   
Силвия Огнянова Грънчарова-Маркова ДЗКИ-2695(1)/01.03.2017 ДЗКИ-2695(2)/01.03.2017    
Силвия Тодорова Атанасова ДЗКИ-58-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-58-(2)/30.04.2009    
Симеон Миленов Иванов ДЗКИ-2626(1)/01.11.2016
ДЗКИ-2853(1)/13.11.2017 г.
ДЗКИ-2626(2)/01.11.2016
ДЗКИ-2853(2)/13.11.2017 г.
   
Симеон Стоилов Николов ДЗКИ-1814-(1)/01.02.2013 ДЗКИ-1814-(2)/01.02.2013    
Симеон Стоянов Стоянов ДЗКИ-1251-(1)/19.07.2009 ДЗКИ-1251-(2)/19.07.2009    
Славинка Здравкова Веселинска ДЗКИ-284-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-284-(2)/30.04.2009    
Славка Илиева Иванова ДЗКИ-623-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-623-(2)/30.04.2009    
Славка Людмилова Таскова ДЗКИ-2130-(1)/14.11.2014 ДЗКИ-2130-(2)/14.11.2014    
Слав Радоев Соколов ДЗКИ-2673(1)/20.01.2017 ДЗКИ-2673(2)/20.01.2017    
Славка Ташева Славова ДЗКИ-1645-(1)/13.02.2012 ДЗКИ-1645-(2)/13.02.2012    
Снежана Иванова Велчева ДЗКИ-260-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-260-(2)/30.04.2009    
Снежана Илиева Георгиева ДЗКИ-1774-(1)/11.10.2012 ДЗКИ-1774-(2)/11.10.2012    
Снежана Кирилова Никова ДЗКИ-265-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-265-(2)/30.04.2009    
Снежана Павлова Янева ДЗКИ-2804(1)/15.08.2017 ДЗКИ-2804(2)/15.08.2017    
Снежана Трифонова Христова ДЗКИ-230-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-230-(2)/30.04.2009    
Снежанка Иванова Георгиева ДЗКИ-160-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-160-(2)/30.04.2009    
Снежана Кирилова Никова ДЗКИ-265-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-265-(2)/30.04.2009    
Снежана Трифонова Христова ДЗКИ-230-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-230-(2)/30.04.2009    
Снежанка Александрова Миркова ДЗКИ-2435-(1)/08.01.2016 ДЗКИ-2435-(2)/08.01.2016    
Снежанка Иванова Георгиева ДЗКИ-160-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-160-(2)/30.04.2009    
Снежанка Тодорова Арабаджиева ДЗКИ-2480-(1)/08.04.2016 ДЗКИ-2480-(2)/08.04.2016    
Снежина Антонова Мишева ДЗКИ-2799(1)/08.08.2017 ДЗКИ-2799(2)/08.08.2017    
Снежка Антонова Белова ДЗКИ-1980-(1)/19.11.2013 ДЗКИ-1980-(2)/19.11.2013    
Соня Ангелова Стоянова ДЗКИ-1596-(1)/08.11.2011 ДЗКИ-1596-(2)/08.11.2011    
Соня Ангелова Христова ДЗКИ-2627(1)/01.11.2016 ДЗКИ-2627(2)/01.11.2016    
Соня Кирилова Георгиева ДЗКИ-217-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-217-(2)/30.04.2009    
Соня Милкова Съева ДЗКИ-2865(1)/23.11.2017 г. ДЗКИ-2865(2)/23.11.2017 г.    
Сотир Стоименов Стоименов ДЗКИ-2872(1)/30.11.2017 г. ДЗКИ-2872(2)/30.11.2017 г.    
София Петрова Минева ДЗКИ-2796(1)/07.08.2017 ДЗКИ-2796(2)/07.08.2017    
Соня Людмилова Блажева-Труйкова ДЗКИ-654-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-654-(2)/12.05.2009    
Станимир Киров Ангелов ДЗКИ-92-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-92-(2)/30.04.2009    
Станислав Виолинов Койчев ДЗКИ-153-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-153-(2)/30.04.2009    
Станислав Иванов Минков ДЗКИ-535-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-535-(2)/30.04.2009    
Станислав Петков Атанасов ДЗКИ-2630(1)/07.11.2016 ДЗКИ-2630(2)/07.11.2016    
Станислав Кирилов Вуков ДЗКИ-2493-(1)/31.03.2016 ДЗКИ-2493-(2)/31.03.2016    
Станислава Георгиева Желязкова ДЗКИ-1468-(1)/24.02.2011 ДЗКИ-1468-(2)/24.02.2011    
Станислава Николаева Цветкова ДЗКИ-1807-(1)/07.01.2013
ДЗКИ-2818(1)/31.08.2017
ДЗКИ-1807-(2)/07.01.2013
ДЗКИ-2818(2)/31.08.2017
   
Станислава Руменова Александрова ДЗКИ-1353-(1)/19.05.2010
ДЗКИ-2650(1)/05.12.2016
ДЗКИ-1353-(2)/19.05.2010
ДЗКИ-2650(2)/05.12.2016
   
Станислава Стоянова Стоянова ДЗКИ-1822-(1)/25.02.2013 ДЗКИ-1822-(2)/25.02.2013    
Станислава Теодосиева Илиева ДЗКИ-1523-(1)/10.08.2011 ДЗКИ-1523-(2)/10.08.2011    
Станислава Юлианова Крумова ДЗКИ-2681(1)/30.01.2017 ДЗКИ-2681(2)/30.01.2017    
Стела Антонова Иванова ДЗКИ-2890(1)/13.12.2017 г. ДЗКИ-2890(2)/13.12.2017 г.    
Стела Венкова Стефанова ДЗКИ-2773(1)/05.07.2017 ДЗКИ-2773(2)/05.07.2017    
Стела Милкова Цветанова ДЗКИ-2283-(1)/02.07.2015 ДЗКИ-2283-(2)/02.07.2015    
Стела Стефанова Щерева ДЗКИ-1214-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1214-(2)/30.04.2009    
Стелиана Ангелова Маврева ДЗКИ-1662-(1)/19.03.2012
ДЗКИ-2636(1)/16.11.2016
ДЗКИ-1662-(2)/19.03.2012
ДЗКИ-2636(2)/16.11.2016
   
Стефан Величков Петков ДЗИК-2697(1)/01.03.2017 ДЗИК-2697(2)/01.03.2017    
Стефан Иванов Николов ДЗКИ-1071-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-1071-(2)/30.04.2009    
Стефан Иванов Николов ДЗКИ-2023-(1)/28.02.2014 ДЗКИ-2023-(2)/28.02.2014    
Стефан Манолов Митов ДЗКИ-2069-(1)/01.07.2014 ДЗКИ-2069-(2)/01.07.2014    
Стефка Дечева Стойчева ДЗКИ-1153-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1153-(2)/30.04.2009    
Стефка Спасова Спасова ДЗКИ-2378-(1)/06.01.2015 ДЗКИ-2378-(2)/06.01.2015    
Стефка Стоянова Димитрова ДЗКИ-330-(1)/18.05.2009 ДЗКИ-330-(2)/30.04.2009    
Стилияна Николова Миронова ДЗКИ-31-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-31-(2)/30.04.2009    
Стоилка Димитрова Маждракова ДЗКИ-272-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-272-(2)/30.04.2009    
Стоян Василев Стоянов ДЗКИ-2793(1)/07.08.2017 ДЗКИ-2793(2)/07.08.2017    
Стоян Николов Бамбов ДЗКИ-1894-(1)/08.07.2013 ДЗКИ-1894-(2)/08.07.2013    
Стоян Пламенов Чохаджиев ДЗКИ-1249-(1)/15.07.2009
ДЗКИ-2657(1)/14.12.2016
ДЗКИ-1249-(2)/15.07.2009
ДЗКИ-2657(2)/14.12.2016
   
Стоянка Генова Неделчева ДЗКИ-1827-(1)/01.03.2013 ДЗКИ-1827-(2)/01.03.2013    
Стоянка Спасова Аврамова ДЗКИ-428-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-428-(2)/30.04.2009