Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - О:

 

О
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Огнян Огнянов Лютаков ДЗКИ-1906-(1)/29.07.2013 ДЗКИ-1906-(2)/29.07.2013    
Огнянка Николова Стоименова ДЗКИ-1684-(1)/11.04.2012 ДЗКИ-1684-(2)/11.04.2012    
Олга Александрова Иванова ДЗКИ-1663-(1)/19.03.2012 ДЗКИ-1663-(2)/19.03.2012    
Олга Владимирова Христова ДЗКИ-1341-(1)/12.04.2010 ДЗКИ-1341-(2)/12.04.2010    
Олга Николаевна Кираджиева ДЗКИ-426-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-426-(2)/30.04.2009    
Олег Ангелов Григоров ДЗКИ-1287-(1)/09.12.2009 ДЗКИ-1287-(2)/09.12.2009    
Оля Костадинова Гълъбова-Янакиева ДЗКИ-370-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-370-(2)/30.04.2009    
Орлин Истилянов Гладников ДЗКИ-932-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-932-(2)/30.04.2009    
Орхидея Стефанова Филипова ДЗКИ-391-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-391-(2)/30.04.2009