Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Н:

 

Н
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ 
Надежда Иванова Петкова ДЗКИ-550-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-550-(2)/30.04.2009    
Надежда Костадинова Кабамитова ДЗКИ-2317-(1)15.10.2015 ДЗКИ-2317-(2)15.10.2015    
Надежда Никифорова Никифорова ДЗКИ-1104-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1104-(2)/30.04.2009    
Надежда Николова Александрова ДЗКИ-424-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-424-(2)/30.04.2009    
Наталия Руменова Георгиева ДЗКИ-2736(1)/02.05.2017 ДЗКИ-2736(2)/02.05.2017    
Надежда Иванова Козарова ДЗКИ-2621(1)/26.10.2016 ДЗКИ-2621(1)/26.10.2016    
Надежда Райчева Церовска ДЗКИ-2423-(1)/02.12.2015 ДЗКИ-2423-(2)/02.12.2015    
Надежда Тошева Стоилова ДЗКИ-1342-(1)/13.04.2010 ДЗКИ-1342-(1)/13.04.2010    
Надя Василева Джунова ДЗКИ-2561-(1)/20.07.2016 ДЗКИ-2561-(2)/20.07.2016    
Надя Валентинова Йовчева ДЗКИ-2795(1)/07.08.2017 ДЗКИ-2795(2)/07.08.2017    
Надя Георгиева Петрова ДЗКИ-277(1)/11.07.2017 ДЗКИ-277(2)/11.07.2017    
Надя Иванова Борисова ДЗКИ-1407-(1)/16.09.2010 ДЗКИ-1407-(2)/16.09.2010    
Надя Илиева Сърнарова ДЗКИ-2508-(1)/15.04.2016 ДЗКИ-2508-(2)/15.04.2016    
Надя Петрова Желязкова ДЗКИ-357-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-357-(2)/30.04.2009    
Надя Петрова Христова ДЗКИ-816-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-816-(2)/30.04.2009    
Надя Славчева Константинова ДЗКИ-2238-(1)/25.02.2010 ДЗКИ-2238-(2)/25.02.2010    
Надя Стефанова Ковачева ДЗКИ-540-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-540-(2)/30.04.2009    
Надя Цветанова Христова-Станкова ДЗКИ-1937-(1)/11.10.2013 ДЗКИ-1937-(2)/11.10.2013    
Найден Василев Найденов ДЗКИ-1758-(1)/19.09.2012 ДЗКИ-1758-(2)/19.09.2012    
Наталия Миланова Маринова ДЗКИ-2800(1)/08.08.2017 ДЗКИ-2800(2)/08.08.2017    
Наталия Симеонова Александрова ДЗКИ-1540-(1)/29.09.2011 ДЗКИ-1540-(1)/29.09.2011    
Наташа Василева Миленкова ДЗКИ-122-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-122-(2)/30.04.2009    
Нели Ангелова Ангелова ДЗКИ-2726(1)/12.04.2017 ДЗКИ-2726(2)/12.04.2017    
Невена Иванова Стоянова ДЗКИ-431-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-431-(2)/30.04.2009    
Невена Стефанова Димитрова ДЗКИ-843-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-843-(2)/30.04.2009    
Невена Тоткова Недялкова ДЗКИ-1503-(1)/13.06.2011 ДЗКИ-1503-(2)/13.06.2011    
Недка Димова Пуева ДЗКИ-1633-(1)/25.01.2012 ДЗКИ-1633-(2)/25.01.2012    
Недялка Атанасова Сапунджиева ДЗКИ-597-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-597-(2)/30.04.2009    
Недялка Димитрова Николова ДЗКИ-2491-(1)/05.04.2016 ДЗКИ-2491-(2)/05.04.2016    
Недялка Димитрова Чавдарова ДЗКИ-2106-(1)/03.10.2014 ДЗКИ-2106-(1)/03.10.2014    
Недялка Пламенова Димитрова ДЗКИ-2274-(1)/17.06.2015 ДЗКИ-2274-(2)/17.06.2015    
Незабравка Динкова Христова ДЗКИ-1538-(1)/29.09.2011 ДЗКИ-1538-(2)/29.09.2011    
Нейка Борисова Въжарова ДЗКИ-359-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-359-(2)/30.04.2009    
Нели Андреева Алексиева ДЗКИ-456-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-456-(2)/30.04.2009    
Нели Борисова Горанова ДЗКИ-814-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-814-(2)/30.04.2009    
Нели Георгиева Манчева-Пейчева ДЗКИ-2889(1)/13.12.2017 г. ДЗКИ-2889(2)/13.12.2017 г.    
Нели Тодорова Асенова ДЗКИ-1801-(1)/19.12.2012 ДЗКИ-1801-(2)/19.12.2012    
Ненчо Василев Вучков ДЗКИ-389-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-389-(2)/30.04.2009    
Нели Цветанова Милкова ДЗКИ-2740(1)/05.05.2017 ДЗКИ-2740(2)/05.05.2017    
Никола Веселинов Станков ДЗКИ-290-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-290-(2)/30.04.2009    
Никола Димитров Лазаров ДЗКИ-2492-(1)/04.04.2016 ДЗКИ-2492-(2)/04.04.2016    
Никола Иванов Иванов ДЗКИ-1984-(1)/25.11.2012 ДЗКИ-1984-(2)/25.11.2012    
Николай Боянов Игнатов ДЗКИ-1854-(1)/12.04.2013 ДЗКИ-1854-(2)/12.04.2013    
Николай Георгиев Кошничаров ДЗКИ-2820(1)/11.09.2017 ДЗКИ-2820(2)/11.09.2017    
Николай Георгиев Павлов ДЗКИ-2473-(1)/25.03.2016 ДЗКИ-2473-(2)/25.03.2016    
Николай Георгиев Христов ДЗКИ-2465-(1)/25.03.2016 ДЗКИ-2465-(2)/25.03.2016    
Николай Димитров Михайлов ДЗКИ-2691(1)/16.02.2017 ДЗКИ-2691(2)/16.02.2017    
Николай Димитров Желев ДЗКИ-2638(1)/17.11.2016 ДЗКИ-2638(2)/17.11.2016    
Нина Илиева Маркова ДЗКИ-2699(1)/06.03.2017 ДЗКИ-2699(2)/06.03.2017    
Нина Славова Лазарова ДЗКИ-2802(1)/14.08.2017 ДЗКИ-2802(2)/14.08.2017    
Николай Иванов Нешев ДЗКИ-229-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-229-(2)/30.04.2009    
Николай Крумов Каменов ДЗКИ-2562-(1)/21.07.2016 ДЗКИ-2562-(2)/21.07.2016    
Николай Николов Селиктар ДЗКИ-1486-(1)/07.04.2011 ДЗКИ-1486-(2)/07.04.2011    
Николай Тодоров Николов ДЗКИ-2502-(1)/15.04.2016 ДЗКИ-2502-(2)/15.04.2016    
Николета Димитрова Чернева ДЗКИ-159-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-159-(2)/30.04.2009    
Николета Кирилова Илиева ДЗКИ-1486-(1)/07.04.2011 ДЗКИ-1486-(2)/07.04.2011    
Николета Петрова Кирилова ДЗКИ-1549-(1)/04.11.2011
ДЗКИ -2814(1)/01.09.2017
ДЗКИ-1549-(2)/04.11.2011
ДЗКИ -2814(1)/01.09.2017
   
Нина Величкова Драганова ДЗКИ-146-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-146-(2)/30.04.2009    
Нина Георгиева Начева-Илиева ДЗКИ-1999-(1)/06.01.2014 ДЗКИ-1999-(2)/06.01.2014    
Нина Георгиева Павлова ДЗКИ-145-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-145-(2)/30.04.2009    
Нина Николаева Макарова ДЗКИ-605-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-605-(2)/30.04.2009    
Нина Светославова Микова ДЗКИ-4-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-4-(2)/30.04.2009    
Нина Станишева Узунска ДЗКИ-2077-(1)/09.07.2014 ДЗКИ-2077-(2)/09.07.2014    
Нина Тодорова Ангелова ДЗКИ-2559-(1)/18.07.2016 ДЗКИ-2559-(2)/18.07.2016    
Нина Трайкова Филипова ДЗКИ-361-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-361-(2)/30.04.2009 ДЗКИ-361-(3)/29.03.11  
Нора Йорданова Атанасова ДЗКИ-1440-(1)/15.12.2010 ДЗКИ-1440-(2)/15.12.2010    
Нора Стойчева Кацарова ДЗКИ-2438-(1)/15.01.2016 ДЗКИ-2438-(1)/15.01.2016