Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - М:

 

М
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Маргарита Бориславова Гайгурова ДЗКИ-2708(1)/16.03.2017 ДЗКИ-2708(2)/16.03.2017    
Мариела Георгиева Георгиева ДЗКИ-2686(1)/01.02.2017 ДЗКИ-2686(2)/01.02.2017    
Малина Георгиева
Тодорова
ДЗКИ-2757(1)/30.05.2017 ДЗКИ-2757(2)/30.05.2017    
Мая Младенова
Бошнакова
ДЗКИ-2741(1)/09.05.2017 ДЗКИ-2741(2)/09.05.2017    
Магдалина Николова
Литова
ДЗКИ-2670(1)/16.01.2017 ДЗКИ-2670(2)/16.01.2017    
Магдалена Недялкова Найденова ДЗКИ-2682(1)/30.01.2017 ДЗКИ-2682(2)/30.01.2017    
Мартина Николаева
Ненова
ДЗКИ-2687(1)/01.02.2017 ДЗКИ-2687(2)/01.02.2017    
Марина Петкова
Денкинска
ДЗКИ-2735(1)/02.05.2017 ДЗКИ-2735(2)/02.05.2017    
Магдалена Стефанова Александрова ДЗКИ-1190-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1190-(2)/30.04.2009    
Магдалина Ангелова Атанасова ДЗКИ-176-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-176-(2)/30.04.2009    
Магдалина Трифонова Граматикова ДЗКИ-573-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-573-(2)/30.04.2009    
Майя Асенова Костова ДЗКИ-508-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-508-(2)/30.04.2009    
Максим Апостолов Апостолов ДЗКИ-592-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-592-(2)/30.04.2009    
Малина Росенова Янева ДЗКИ-2081-(1)/15.07.2014 ДЗКИ-2081-(1)/15.07.2014    
Малина Стоянова Георгиева ДЗКИ-1208-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1208-(2)/30.04.2009    
Мануела Георгиева Георгиева ДЗКИ-1903-(1)/27.07.2013 ДЗКИ-1903-(2)/27.07.2013    
Маргарита Беева Капитанова ДЗКИ-1195-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1195-(2)/30.04.2009    
Маргарита Георгиева Пиларева ДЗКИ-2232-(1)/16.03.2015 ДЗКИ-2232-(2)/16.03.2015    
Маргарита Делчева Лакова ДЗКИ-1914-(1)/27.06.2013 ДЗКИ-1914-(2)/27.06.2013    
Маргарита Иванова Дечева-Проданова ДЗКИ-150-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-150-(2)/30.04.2009    
Маргарита Иванова Огнянова ДЗКИ-2558-(1)/18.07.2016 ДЗКИ-2558-(2)/18.07.2016    
Маргарита Йовкова Младенова ДЗКИ-1429-(1)/24.11.2010 ДЗКИ-1429-(2)/24.11.2010    
Маргарита Миткова Стойнева ДЗКИ-2324-(1)/20.10.2015 ДЗКИ-2324-(2)/20.10.2015    
Маргарита Пенева Ставрева-Секиранова ДЗКИ-1081-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1081-(2)/30.04.2009    
Маргарита Славева Манолова ДЗКИ-333-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-333-(2)/30.04.2009    
Маргарита Станиславова Григорова ДЗКИ-2154-(1)/13.12.2014 ДЗКИ-2154-(2)/13.12.2014    
Маргарита Стоянова Атанасова ДЗКИ-1149-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1149-(2)/30.04.2009    
Маргарита Стоянова Пенева ДЗКИ-1347-(1)/26.04.2010 ДЗКИ-1347-(2)/26.04.2010    
Маргаритка Иванова Спасова ДЗКИ-468-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-468-(2)/30.04.2009    
Мариана Василева Чанева ДЗКИ-1143-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1143-(2)/30.04.2009    
Мариана Генова Томова ДЗКИ-10-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-10-(2)/30.04.2009 ДЗКИ-10-(3)/27.12.2010  
Мариана Георгиева Николова ДЗКИ-2525-(1)/16.05.2016 ДЗКИ-2525-(2)/16.05.2016    
Мариана Здравкова Георгиева ДЗКИ-250-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-250-(2)/30.04.2009    
Мариана Иванова Станкова ДЗКИ-1836-(1)/14.03.2013 ДЗКИ-1836-(1)/14.03.2013    
Мариана Миодраг Колева ДЗКИ-1421-(1)/01.11.2010 ДЗКИ-1421-(2)/01.11.2010    
Мариана Миткова Алексова ДЗКИ-70-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-70-(2)/30.04.2009    
Мариана Сашкова Цветкова ДЗКИ-1916-(1)/21.08.2013 ДЗКИ-1916-(2)/21.08.2013    
Мариела Георгиева Лазарова-Гургурова ДЗКИ-534-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-534-(2)/30.04.2009    
Мариела Иванова Димитрова ДЗКИ-187-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-187-(2)/30.04.2009    
Мариела Каменова Миланова ДЗКИ-2245-(1)/15.07.2014 ДЗКИ-2245-(2)/15.07.2014    
Мариела Николова Ангелова ДЗКИ-310-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-310-(2)/30.04.2009    
Мариела Симеонова Найденова ДЗКИ-49-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-49-(2)/30.04.2009    
Мариета Димитрова Васева ДЗКИ-413-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-413-(2)/30.04.2009    
Мариета Димитрова Генчева ДЗКИ-2124-(1)/03.11.2014 ДЗКИ-2124-(2)/03.11.2014    
Мариета Михайлова Матева ДЗКИ-253-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-253-(2)/30.04.2009    
Мариета Неделчева Ангелова-Божанова ДЗКИ-2851(1)/07.11.2017 г. ДЗКИ-2851(2)/07.11.2017 г    
Мариета Стоянова Станкова ДЗКИ-2331-(1)/04.11.2015 ДЗКИ-2331-(2)/04.11.2015    
Мариета Цветанова Христова ДЗКИ-2618(1)/24.10.2016 ДЗКИ-2618(2)/24.10.2016    
Марин Василев Попов ДЗКИ-1830-(1)/06.03.2013 ДЗКИ-1830-(2)/06.03.2013    
Марина Бранимирова Симеонова ДЗКИ-1524-(1)/10.08.2011 ДЗКИ-1524-(2)/10.08.2011    
Маринка Димитрова Жекова ДЗКИ-1304-(1)/28.01.2010 ДЗКИ-1304-(2)/28.01.2010    
Марио Панайотов Бръмчев ДЗКИ-346-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-346-(2)/30.04.2009    
Мария Александрова Гинчева ДЗКИ-1605-(1)/15.11.2011 ДЗКИ-1605-(2)/15.11.2011    
Мария Александрова Цветанова ДЗКИ-1305-(1)/28.01.2010 ДЗКИ-1305-(2)/28.01.2010    
Мария Асенова Чальовска ДЗКИ-2606-(1)/16.02.2015 ДЗКИ-2606-(2)/16.02.2015    
Мария Бойкова Евтимова ДЗКИ-1750-(1)/03.09.2012 ДЗКИ-1750-(2)/03.09.2012    
Мария Георгиева Божкова ДЗКИ-808-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-808-(2)/30.04.2009    
Мария Георгиева Гончева ДЗКИ-1863-(1)/22.05.2013 ДЗКИ-1863-(2)/22.05.2013    
Мария Георгиева Кръстинкова ДЗКИ-1169-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1169-(2)/30.04.2009    
Мария Георгиева Праматарова ДЗКИ-136-(1)/23.07.2009 ДЗКИ-136-(2)/23.07.2009    
Мария Георгиева Томова ДЗКИ-1318-(1)/01.03.2010 ДЗКИ-1318-(2)/01.03.2010    
Мария Господинова Минчева ДЗКИ-1318-(1)/01.03.2010 ДЗКИ-1318-(2)/01.03.2010    
Мария Димитрова Бояджийска ДЗКИ-1626-(1)/11.11.2011 ДЗКИ-1626-(2)/11.11.2011    
Мария Димитрова Пеева ДЗКИ-1253-(1)/23.07.2009 ДЗКИ-1253-(2)/23.07.2009    
Мария Димитрова Тенева ДЗКИ-2296-(1)/12.08.2015 ДЗКИ-2296-(2)/12.08.2015    
Мария Димитрова Тодорова ДЗКИ-2896(1)/21.12.2017 г. ДЗКИ-2896(2)/21.12.2017 г.    
Мария Динева Атанасова ДЗКИ-2434-(1)/04.01.2016 ДЗКИ-2434-(2)/04.01.2016    
Мария Евгениева Сиракова ДЗКИ-1979-(1)/04.06.2013 ДЗКИ-1879-(2)/04.06.2013    
Мария Иванова Илиева ДЗКИ-2895(1)/21.12.2017 г. ДЗКИ-2895(2)/21.12.2017 г.    
Мария Красимирова Кънева ДЗКИ-2145-(1)/04.12.2014 ДЗКИ-2145-(2)/04.12.2014    
Мария Кънчова Георгиева ДЗКИ-2460-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2460-(2)/24.03.2016    
Мария Нешева Димитрова-Шопова ДЗКИ-832-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-832-(2)/30.04.2009    
Мария Николова Коткова ДЗКИ-60-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-60-(2)/30.04.2009    
Мария Николова Николова-Бояджиева ДЗКИ-556-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-556-(2)/30.04.2009    
Мария Петрова Владимирова ДЗКИ-1181-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1181-(2)/30.04.2009    
Мария Петрова Механджиева ДЗКИ-1917-(1)/04.09.2013 ДЗКИ-1917-(2)/04.09.2013    
Мария Симеонова Несторова ДЗКИ-1803-(1)/17.12.2012 ДЗКИ-1803-(2)/17.12.2012    
Мария Стайкова Стоянова ДЗКИ-504-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-504-(2)/30.04.2009    
Мария Станева Колева ДЗКИ-1227-(1)/20.05.2009 ДЗКИ-1227-(2)/20.05.2009    
Мария Стоянова Радева ДЗКИ-1216-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1216-(2)/30.04.2009    
Мария Христова Иванова ДЗКИ-1269-(1)/05.10.2009 ДЗКИ-1269-(2)/05.10.2009    
Мария Цанкова Георгиева ДЗКИ-507-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-507-(2)/30.04.2009    
Марияна Аспарухова Савова ДЗКИ-1106-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2589(1)/01.09.2016
ДЗКИ-1106-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2589(2)/01.09.2016
   
Марияна Георгиева Антова ДЗКИ-1166-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1166-(2)/30.04.2009    
Марияна Гошева Симеонова ДЗКИ-205-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-205-(2)/30.04.2009    
Марияна Димитрова Иванова ДЗКИ-1229-(1)/27.05.2009 ДЗКИ-1229-(2)/27.05.2009    
Марияна Добринова Вълкова ДЗКИ-1875-(1)/20.05.2013 ДЗКИ-1875-(2)/20.05.2013    
Марияна Евтимова Стефановa ДЗКИ-536-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-536-(2)/30.04.2009    
Марияна Любенова Кръстева ДЗКИ-579-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-579-(2)/08.05.2009    
Марияна Неделчева Динкова ДЗКИ-567-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-567-(2)/30.04.2009    
Мариянка Василева Симова ДЗКИ-412-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-412-(2)/30.04.2009    
Мариянка Стоянчова Пенева ДЗКИ-399-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-399-(2)/30.04.2009    
Марта Анастасова Клочкова-Михайлова ДЗКИ-2086-(1)/30.07.2014 ДЗКИ-2086-(2)/30.07.2014    
Мартин Бориславов Кантарев ДЗКИ-2024-(1)/04.03.2014 ДЗКИ-2024-(2)/04.03.2014    
Мартин Иванов Атанасов ДЗКИ-1314-(1)/22.02.2010 ДЗКИ-1314-(2)/22.02.2010    
Мартин Кирилов Кунчев ДЗКИ-539-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-539-(2)/30.04.2009    
Мая Борилова Богданова ДЗКИ-2118-(1)/20.10.2014 ДЗКИ-2118-(2)/20.10.2014    
Мая Венкова Тренчева ДЗКИ-596-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-596-(2)/30.04.2009    
Мая Георгиева Кескинова-Караканова ДЗКИ-2113-(1)/13.10.2014 ДЗКИ-2113-(2)/13.10.2014    
Мая Иванова Кикерезова ДЗКИ-339-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-339-(2)/30.04.2009    
Мая Игнатова Михайлова ДЗКИ-1794-(1)/19.11.2012 ДЗКИ-1794-(2)/19.11.2012    
Мая Йончева Василева ДЗКИ-215-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-215-(2)/30.04.2009    
Мая Кирилова Гълъбова ДЗКИ-1331-(1)/11.03.2010 ДЗКИ-1331-(2)/11.03.2010    
Мая Николова Николова ДЗКИ-1148-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1148-(2)/30.04.2009    
Мая Петрова Митова ДЗКИ-376-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-376-(2)/30.04.2009    
Мая Станимирова Манчева ДЗКИ-2597(1)/21.09.2016 ДЗКИ-2597(2)/21.09.2016    
Мая Стоянова Занева ДЗКИ-1212-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1212-(2)/30.04.2009    
Мая Тончева Гуевска ДЗКИ-1943-(1)/22.10.2013 ДЗКИ-1943-(2)/22.10.2013 ДЗКИ-1943-(3)/05.12.13  
Мая Тодорова Иванова ДЗКИ-2610(1)/17.10.2016 ДЗКИ-2610(2)/17.10.2016    
Методи Георгиев Мутафчиев ДЗКИ-2623(1)/31.10.2016 ДЗКИ-2623(2)/31.10.2016    
Миглена Йорданова Стоименова-Иванова ДЗКИ-1797-(1)/03.12.2012 ДЗКИ-1797-(2)/03.12.2012    
Мила Георгиева Бъчварова ДЗКИ-218-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-218-(2)/30.04.2009    
Мила Здравкова Миланова ДЗКИ-1218-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-1218-(2)/30.04.2009    
Мила Стефанова Даскалова ДЗКИ-2073-(1)/03.07.2014 ДЗКИ-2073-(2)/03.07.2014    
Милена Валентинова Нешева ДЗКИ-11-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-11-(2)/30.04.2009    
Милена Василева
Митова
ДЗКИ-2748(1)/16.05.2017 ДЗКИ-2748(2)/16.05.2017    
Милена Василева Стойкова-Иванова ДЗКИ-1123-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1123-(2)/30.04.2009    
Миглена Георгиева Георгиева ДЗКИ-2703(1)/13.03.2017 ДЗКИ-2703(2)/13.03.2017    
Милена Димитрова Колева ДЗКИ-74-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-74-(2)/30.04.2009    
Милена Иванова Георгиева ДЗКИ-2620(1)/25.10.2016 ДЗКИ-2620(2)/25.10.2016    
Милена Иванова Кюркиева ДЗКИ-2156-(1)/15.12.2014 ДЗКИ-2156-(2)/15.12.2014    
Мила Красимирова Михайлова ДЗКИ-2713(1)/23.03.2017 ДЗКИ-2713(2)/23.03.2017    
Миглена Методиева
Филчева
ДЗКИ-2758(1)/31.05.2017 ДЗКИ-2758(2)/31.05.2017    
Милена Начева Начева ДЗКИ-1517-(1)/29.07.2011 ДЗКИ-1517-(2)/29.07.2011    
Милена Нешева Нешева ДЗКИ-2148-(1)/05.12.2014 ДЗКИ-2148-(2)/05.12.2014    
Милена Петрова Илиева ДЗКИ-2529-(1)/01.06.2016 ДЗКИ-2529-(2)/01.06.2016    
Михаела Радославова Миронова ДЗКИ-2684(1)/31.01.2017 ДЗКИ-2684(2)/31.01.2017    
Милена Славчева Ангелова ДЗКИ-1444-(1)/20.12.2010 ДЗКИ-1444-(2)/20.12.2010    
Милена Стефанова Баракова ДЗКИ-256-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-256-(2)/30.04.2009    
Милена Стефанова Шиварова-Сръндева ДЗКИ-88-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-88-(2)/30.04.2009    
Милена Стоянова Стоилова ДЗКИ-1084-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1084-(2)/30.04.2009    
Милка Георгиева Колешанска ДЗКИ-275-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-275-(2)/30.04.2009    
Милка Иванова Георгиева ДЗКИ-347-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-347-(2)/30.04.2009    
Милка Иванова Тодорова ДЗКИ-338-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-338-(2)/30.04.2009    
Милка Неделчева Великова ДЗКИ-124-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-124-(2)/30.04.2009    
Милко Христов Куцаров ДЗКИ-2265-(1)/20.05.2015 ДЗКИ-2265-(2)/20.05.2015    
Минка Кънчева Йовчева ДЗКИ-651-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-651-(2)/30.04.2009    
Мирена Тодорова Вълкова ДЗКИ-411-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-411-(2)/30.04.2009    
Мирослав Бориславов Димитров ДЗКИ-1487-(1)/11.04.2011 ДЗКИ-1487-(2)/11.04.2011    
Мирослав Георгиев Найденов ДЗКИ-1235-(1)/08.06.2009 ДЗКИ-1235-(2)/08.06.2009    
Мирослава Александрова Дамянова ДЗКИ-502-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-502-(2)/30.04.2009    
Мирослава Димитрова Петрова ДЗКИ-2066-(1)/17.06.2014 ДЗКИ-2066-(2)/17.06.2014    
Мирослава Симеонова Николова ДЗКИ-2505-(1)/15.04.2016 ДЗКИ-2505-(2)/15.04.2016    
Митка Личева Генова ДЗКИ-2198-(1)/11.02.2015 ДЗКИ-2198-(2)/11.02.2015    
Михаела Викторова Москова-Тушлева ДЗКИ-2633(1)/15.11.2016 ДЗКИ-2633(2)/15.11.2016    
Михаела Димитрова Лаловска ДЗКИ-1296-(1)/04.01.2009 ДЗКИ-1296-(2)/04.01.2009    
Михаела Илиева Георгиева ДЗКИ-1189-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1189-(2)/30.04.2009    
Михаела Ташкова Бъговска ДЗКИ-2453-(1)/19.02.2016 ДЗКИ-2453-(2)/19.02.2016    
Михаил Стоянов Михайлов ДЗКИ-1294-(1)/21.12.2009 ДЗКИ-1294-(2)/21.12.2009    
Михаил Христов Пенчев ДЗКИ-1720-(1)/11.06.2012 ДЗКИ-1720-(2)/11.06.2012    
Младен Димитров Александров ДЗКИ-2563-(1)/21.07.2016 ДЗКИ-2563-(2)/21.07.2016    
Младенка Димитрова Чернева ДЗКИ-1818-(1)/19.02.2013 ДЗКИ-1818-(2)/19.02.2013    
Моис Давид Амар ДЗКИ-337-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-337-(2)/30.04.2009    
Моника Георгиева Игнатова ДЗКИ-464-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-464-(2)/30.04.2009    
Моника Ищван Чеуз ДЗКИ-2418-(1)/14.12.2014 ДЗКИ-2418-(1)/14.12.2014