Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - К:

 

К
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Калин Мирославов Цветков ДЗКИ-2205-(1)/16.02.2015 ДЗКИ-2205-(2)/16.02.2015    
Калина Александрова Лазова ДЗКИ-2061-(1)/04.06.2014 ДЗКИ-2061-(2)/04.06.2014    
Калинка Николаева Никова-Динкова ДЗКИ-2239-(1)/20.05.2010 ДЗКИ-2239-(2)/20.05.2010    
Калинка Руменова Борисова ДЗКИ-384-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-384-(2)/31.03.2009    
Калоян Иванов Керемидчиев ДЗКИ-2487-(1)/13.04.2016 ДЗКИ-2487-(2)/13.04.2016    
Камелия Валериева Йорданова ДЗКИ-2482-(1)/11.04.2016 ДЗКИ-2482-(2)/11.04.2016    
Камелия Георгиева Киричина ДЗКИ-455-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-455-(2)/30.04.2009    
Камелия Кирилова Мицева ДЗКИ-1475-(1)/15.03.2011 ДЗКИ-1475-(2)/15.03.2011    
Камелия Кольова Богданова ДЗКИ-2797(1)/08.08.2017 ДЗКИ-2797(2)/08.08.2017    
Камелия Найчова Димитрова ДЗКИ-1478-(1)/16.03.2011 ДЗКИ-1478-(2)/16.03.2011    
Камелия Нечева Попова ДЗКИ-1162-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1162-(2)/30.04.2009    
Камелия Радойкова Николова ДЗКИ-367-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-367-(2)/30.04.2009    
Камелия Стефанова Попова ДЗКИ-405-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-405-(2)/30.04.2009    
Камелия Стойчева Димитрова ДЗКИ-2850(1)/02.11.2017 г. ДЗКИ-2850(2)/02.11.2017 г.    
Капка Драганова Димова ДЗКИ-607-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-607-(2)/30.04.2009    
Кателина Николова Денишева ДЗКИ-2249-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-2249-(2)/31.03.2009    
Катерина Иванова Кръстева ДЗКИ-459-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2661(1)/20.12.2016
ДЗКИ-459-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2661(1)/20.12.2016
   
Катя Александрова Котова ДЗКИ-531-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-531-(2)/30.04.2009    
Катя Атанасова Попова ДЗКИ-2202-(1)/16.02.2015 ДЗКИ-2202-(2)/16.02.2015    
Катя Георгиева Стойова ДЗКИ-1428-(1)/22.11.2010 ДЗКИ-1428-(2)/22.11.2010    
Катя Димитрова Ангелова-Бояджиева ДЗКИ-5-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-5-(2)/30.04.2009    
Катя Димитрова Вълкова ДЗКИ-1973-(1)/11.11.2013 ДЗКИ-1973-(2)/11.11.2013    
Катя Димитрова Серафимова ДЗКИ-2556-(1)/15.07.2016 ДЗКИ-2556-(2)/15.07.2016    
Катя Иванова Владимирова ДЗКИ-1798-(1)/03.12.2012 ДЗКИ-1798-(2)/03.12.2012    
Катя Йоханова Цветкова ДЗКИ-1215-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1215-(2)/30.04.2009    
Катя Константинова Георгиева ДЗКИ-2884(1)/08.12.2017 г. ДЗКИ-2884(2)/08.12.2017 г.    
Катя Любенова Симеонова ДЗКИ-557-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-557-(2)/31.03.2009    
Катя Стефанова Найденова ДЗКИ-82-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-82-(2)/30.04.2009    
Катя Цветанова Захариева ДЗКИ-2607(1)/10.10.2016 ДЗКИ-2607(2)/10.10.2016    
Кирил Валентинов Митов ДЗКИ-2485-(1)/08.04.2016 ДЗКИ-2485-(2)/08.04.2016    
Кирил Димитров Карчин ДЗКИ-451-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-451-(2)/30.04.2009    
Кирил Константинов Илиевски ДЗКИ-811-(1)/01.04.2009 ДЗКИ-811-(2)/30.04.2009    
Клелия Христова Донева ДЗКИ-95-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-95-(2)/30.04.2009    
Константин Кирилов Стоицов ДЗКИ-2747(1)/16.05.2017 ДЗКИ-2747(2)/16.05.2017    
Константин Николов Медаров ДЗКИ-1918-(1)/04.09.2013 ДЗКИ-1918-(2)/04.09.2013    
Корнелия Илиева Нинкова ДЗКИ-590-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2811(1)/01.09.2017
ДЗКИ-590-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2811(2)/01.09.2017
   
Корнелия Милкова Георгиева ДЗКИ-2481-(1)/08.04.2016 ДЗКИ-2481-(2)/08.04.2016    
Костадин Георгиев Захариев ДЗКИ-1861-(1)/22.04.2013 ДЗКИ-1861-(2)/22.04.2013    
Костадинка Желязкова Тулешкова ДЗКИ-254-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-254-(2)/30.04.2009    
Костанца Александрова Иванова ДЗКИ-1405-(1)/02.09.2010 ДЗКИ-1405-(2)/02.09.2010    
Кристиан Ангелов Иванов ДЗКИ-2762(1)/01.06.2017
ДЗКИ-2887(1)/12.12.2017 г.
ДЗКИ-2762(2)/01.06.2017
ДЗКИ-2887(2)/12.12.2017 г.
   
Красимир Аспарухов Искренов ДЗКИ-2512-(1)/21.04.2016 ДЗКИ-2512-(2)/21.04.2016    
Красимир Борисов Криводолски ДЗКИ-517-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-517-(2)/30.04.2009    
Красимира Венелинова Горанова ДЗКИ-2746(1)/15.05.2017 ДЗКИ-2746(2)/15.05.2017    
Красимир Василев Кръстев ДЗКИ-2471-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2471-(2)/24.03.2016    
Красимир Драгоилов Крумов ДЗКИ-2501-(1)/13.03.2016 ДЗКИ-2501-(2)/13.04.2016    
Красимир Иванов Генов ДЗКИ-2101-(1)/01.09.2014 ДЗКИ-2101-(2)/01.09.2014    
Кристиан Иванов Мисирджиев ДЗКИ-1713-(1)/17.05.2012
ДЗКИ-2675(1)/23.01.2017
ДЗКИ-1713-(2)/17.05.2012
ДЗКИ-2675(2)/23.01.2017
   
Красен Йорданов Христов ДЗКИ-2718(1)/31.03.2017 ДЗКИ-2718(2)/31.03.2017    
Красимир Николов Димитров ДЗКИ-1483-(1)/28.03.2011 ДЗКИ-1483-(2)/28.03.2011    
Красимир Петров Симеонов ДЗКИ-2467-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2467-(2)/24.03.2016    
Красимир Петров Симеонов ДЗКИ-2467-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2467-(2)/24.03.2016    
Красимир Симеонов Симеонов ДЗКИ-2554-(1)/12.07.2016
ДЗКИ-2614(1)/20.10.2016
ДЗКИ-2554-(2)/12.07.2016
ДЗКИ-2614(2)/20.10.2016
   
Красимир Цветанов Миронов ДЗКИ-1857-(1)/15.04.2013 ДЗКИ-1857-(2)/15.04.2013    
Красимира Антонова Календерова ДЗКИ-1107-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2590(1)/01.09.2016
ДЗКИ-1107-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2590(2)/01.09.2016
   
Красимира Асенова Добрева ДЗКИ-2445-(1)/01.02.2016
ДЗКИ-2861(1)/20.11.2017 г.
ДЗКИ-2445-(2)/01.02.2016
ДЗКИ-2861(2)/20.11.2017 г.
   
Красимира Василева Вунчова ДЗКИ-245-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-245-(2)/30.04.2009    
Красимира Дичева Желева-Малчева ДЗКИ-1424-(1)/08.11.2010 ДЗКИ-1424-(2)/08.11.2010    
Красимира Донкова Пчеларска ДЗКИ-2464-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2464-(2)/24.03.2016    
Красимира Кирилова Георгиева ДЗКИ-2500-(1)/28.03.2016 ДЗКИ-2500-(2)/28.03.2016    
Красимира Маньова Стоянова ДЗКИ-263-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-263-(2)/30.04.2009    
Красимира Огнянова Божанкова ДЗКИ-2194-(1)/27.01.2015 ДЗКИ-2195-(2)/27.01.2015    
Красимира Павлова Евтимова ДЗКИ-421-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-421-(2)/30.04.2009    
Красимира Пламенова Лулова ДЗКИ-2658(1)/14.12.2016 ДЗКИ-2658(2)/14.12.2016    
Красимира Стефанова Арнаудова ДЗКИ-1841-(1)/26.03.2013 ДЗКИ-1841-(2)/26.03.2013    
Красимира Стефанова Стефанова ДЗКИ-325-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-325-(2)/30.04.2009    
Красимира Христова Кръстева ДЗКИ-363-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-363-(2)/30.04.2009    
Кремена Атанасова Кисова ДЗКИ-2827(1)/21.09.2017 ДЗКИ-2827(2)/21.09.2017    
Кремена Георгиева Георгиева ДЗКИ-2829(1)/20.09.2017 ДЗКИ-2829(2)/20.09.2017    
Кремена Цочева Станева ДЗКИ-2842(1)/30.10.2017 ДЗКИ-2842(2)/30.10.2017    
Краснодар Иванов Беломорски ДЗКИ-52-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-52-(2)/30.04.2009    
Кристиан Иванов Мисирджиев ДЗКИ-1713-(1)/17.05.2012 ДЗКИ-1713-(2)/17.05.2012    
Кристиан Михайлов Димитров ДЗКИ-564-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-564-(2)/30.04.2009    
Кристина Бойкова Бонева ДЗКИ-603-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-603-(2)/30.04.2009    
Кристина Иванова Петрова ДЗКИ-2254-(1)/05.05.2015 ДЗКИ-2254-(2)/05.05.2015    
Кристина Константинова Белчева ДЗКИ-812-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-812-(2)/30.04.2009    
Кристина Любомирова Атанасова ДЗКИ-1743-(1)/10.08.2012 ДЗКИ-1743-(2)/10.08.2012    
Кристина Начева Димитрова ДЗКИ-1413-(1)/01.03.2010 ДЗКИ-1413-(2)/01.03.2010    
Кристина Христова Христова ДЗКИ-2871(1)/29.11.2017 г. ДЗКИ-2871(2)/29.11.2017 г.    
Кристиян Миланов Миланов ДЗКИ-2489-(1)/14.04.2016 ДЗКИ-2489-(2)/14.04.2016    
Крум Кирилов Лалов ДЗКИ-388-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-388-(2)/30.04.2009    
Кръстин Любенов Каракашев ДЗКИ-1140-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1140-(2)/30.04.2009