Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Ж:

 

Ж
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Жасмина Сотирова Михова ДЗКИ-318-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-318-(2)/30.04.2009    
Желязко Георгиев Пишманов ДЗКИ-1348-(1)/04.05.2010
ДЗКИ-2611(2)/18.10.2016
ДЗКИ-1348-(2)/04.05.2010
ДЗКИ-2612(2)/18.10.2016
   
Женя Димитрова Петрова ДЗКИ-1795-(1)/27.11.2012 ДЗКИ-1795-(2)/27.11.2012