Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - И:

 

И
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Ива Каприел Шишманян ДЗКИ-1829-(1)/06.03.2013 ДЗКИ-1829-(2)/06.03.2013    
Ива Руменова Ивова ДЗКИ-2511-(1)/21.04.2016 ДЗКИ-2511-(2)/21.04.2016    
Ива Светославова Андонова-Захариева ДЗКИ-2289-(1)/20.07.2015 ДЗКИ-2289-(2)/20.07.2015    
Ива Христова Гусарска ДЗКИ-2246-(1)/13.08.2014
ДЗКИ-2873(1)/29.11.2017 г.
ДЗКИ-2246-(2)/13.08.2014
ДЗКИ-2873(2)/29.11.2017 г.
   
Ивайло Асенов Колев ДЗКИ-1856-(1)/15.04.2013 ДЗКИ-1856-(2)/15.04.2013    
Ивайло Велков Иванов ДЗКИ-1839-(1)/25.03.2013 ДЗКИ-1839-(2)/25.03.2013    
Ивайло Николаев Ковачев ДЗКИ-1871-(1)/10.05.2013 ДЗКИ-1871-(2)/10.05.2013    
Ивалина Трифонова Иванова ДЗКИ-1842-(1)/26.03.2013 ДЗКИ-1842-(2)/26.03.2013    
Иван Боянов Ждребев ДЗКИ-2321-(1)/19.10.2015 ДЗКИ-2321-(2)/19.10.2015    
Иван Георгиев Иванов ДЗКИ-2535-(1)/13.06.2016 ДЗКИ-2535-(2)/13.06.2016    
Иван Георгиев Парлапанов ДЗКИ-2779(1)/13.07.2017 ДЗКИ-2779(2)/13.07.2017    
Иван Димитров Грънчаров ДЗКИ-158-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-158-(2)/30.04.2009    
Иван Ивов Каменов ДЗКИ-2775(1)/10.07.2017 ДЗКИ-2775(2)/10.07.2017    
Иван Игнатов Михайлов ДЗКИ-1402-(1)/31.08.2010
ДЗКИ-2677(1)/24.01.2017
ДЗКИ-1402-(2)/31.08.2010
ДЗКИ-2677(2)/24.01.2017
   
Иван Методиев Несторов ДЗКИ-161-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-161-(2)/30.04.2009    
Иван Митков Димитров ДЗКИ-2591(1)/08.09.2016 ДЗКИ-2591(2)/08.09.2016    
Иван Руменов Апостолов ДЗКИ-2731(1)/24.04.2017 ДЗКИ-2731(2)/24.04.2017    
Иван Николаев Стефанов ДЗКИ-1877-(1)/29.05.2013 ДЗКИ-1877-(2)/29.05.2013    
Иван Светославов Иванов ДЗКИ-2522-(1)/10.05.2016 ДЗКИ-2522-(2)/10.05.2016    
Иван Стайков Иванов ДЗКИ-2503-(1)/15.04.2016 ДЗКИ-2503-(2)/15.04.2016    
Иван Стаменов Дангулов ДЗКИ-326-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-326-(2)/30.04.2009    
Иван Танев Иванов ДЗКИ-1509-(1)/29.06.2011 ДЗКИ-1509-(2)/29.06.2011    
Иван Христов Николов ДЗКИ-2728(1)/12.04.2017 ДЗКИ-2728(2)/12.04.2017    
Ивана Петкова Пасева ДЗКИ-815-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-815-(2)/30.04.2009    
Иванета Иванова Богданова ДЗКИ-2536-(1)/14.06.2016 ДЗКИ-2536-(2)/14.06.2016    
Иванка Димова Малешкова ДЗКИ-1077-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1077-(2)/30.04.2009    
Иванка Лазева Благоева ДЗКИ-175-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-175-(2)/30.04.2009    
Иванка Николова Московска ДЗКИ-2490-(1)/04.04.2016 ДЗКИ-2490-(2)/04.04.2016    
Иванка Славова Атанасова ДЗКИ-1757-(1)/19.09.2012 ДЗКИ-1757-(2)/19.09.2012    
Иванка Стойнева Топчийска ДЗКИ-588-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-588-(2)/30.04.2009    
Иванка Тенчева Галова ДЗКИ-2430-(1)/21.12.2015
ДЗКИ-2819(1)/08.09.2017
ДЗКИ-2430-(2)/21.12.2015
ДЗКИ-2819(2)/08.09.2017
   
Иванка Цветанова Тачева ДЗКИ- 2721(1)/05.04.2017 ДЗКИ- 2721(2)/05.04.2017    
Иванка Янкова Плачкова ДЗКИ-555-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-552-(2)/30.04.2009    
Ивелина Димитрова Лукова ДЗКИ-2715(1)/29.03.2017 ДЗКИ-2715(2)/29.03.2017    
Ивелина Димитрова Христова ДЗКИ-2886(1)/11.12.2017 г. ДЗКИ-2886(2)/11.12.2017 г.    
Ивет Константинова Ганчева ДЗКИ-2632(1)/08.11.2016 ДЗКИ-2632(2)/08.11.2016    
Иво Христов Николов ДЗКИ-45-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-45-(2)/30.04.2009    
Ивона Досева Димитрова ДЗКИ-1083-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1083-(2)/30.04.2009    
Ивона Кирилова Кортезова ДЗКИ-199-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-199-(2)/30.04.2009    
Изабела Емилова Юрукова ДЗКИ-1866-(1)/26.04.2013 ДЗКИ-1866-(2)/26.04.2013    
Илиан Тотев Дюлгеров ДЗКИ-1771-(1)/05.10.2012
ДЗКИ-2764(1)/01.06.2017
ДЗКИ-1771-(2)/05.10.2012
ДЗКИ-2764(2)/01.06.2017
   
Илиана Александрова Богомолова ДЗКИ-561-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-561-(2)/30.04.2009    
Илиана Вескова Петрова-Тодорова ДЗКИ-492-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-492-(2)/30.04.2009    
Илиана Георгиева Пъдарева ДЗКИ-2250-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-2250-(2)/31.03.2009    
Илиана Кузманова Цветкова ДЗКИ-2725(1)/10.04.2017 ДЗКИ-2725(1)/10.04.2017    
Илиана Петрова Петкова ДЗКИ-2770(1)/29.06.2017 ДЗКИ-2770(2)/29.06.2017    
Илиана Милчова Павлова ДЗКИ-112-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-112-(2)/30.04.2009    
Илия Кольов Илиев ДЗКИ-51-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-51-(2)/30.04.2009    
Илияна Антонова Любенова ДЗКИ-898-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-898-(2)/30.04.2009    
Илияна Варадинова Димитрова ДЗКИ-427-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-427-(2)/30.04.2009    
Илияна Владиславова Попова ДЗКИ-2507-(1)/15.04.2016 ДЗКИ-2507-(2)/15.04.2016    
Илияна Георгиева Гугинска-Цветкова ДЗКИ-219-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-219-(2)/30.04.2009    
Илияна Иванова Пенева ДЗКИ-79-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-79-(2)/30.04.2009    
Илияна Маринова Паунова ДЗКИ-460-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-460-(2)/30.04.2009    
Илияна Петрова Петкова ДЗКИ-2104-(1)/01.10.2014 ДЗКИ-2104-(2)/01.10.2014    
Илона Миткова Савова-Бизеранова ДЗКИ-640-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-640-(2)/30.04.2009    
Илонка Николова Симеонова ДЗКИ-1160-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1160-(2)/30.04.2009    
Илона Стойчова Киричина ДЗКИ-2833(1)/13.10.2017 ДЗКИ-2833(2)/13.10.2017    
Илза Иванова Стаменова ДЗКИ-2711(1)/21.03.2017 ДЗКИ-2711(2)/21.03.2017    
Ирен Димитрова Върбанова ДЗКИ-1449-(1)/21.12.2010 ДЗКИ-1449-(2)/21.12.2010    
Ирен Иванова Китова ДЗКИ-132-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-132-(2)/30.04.2009    
Ирена Живкова Петрова ДЗКИ-1465-(1)/23.02.2011 ДЗКИ-1465-(2)/23.02.2011    
Ирена Илиева Димитрова ДЗКИ-840-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-840-(2)/30.04.2009    
Ирена Йорданова Кръстева ДЗКИ-628-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-628-(2)/30.04.2009    
Ирена Йорданова Петрова ДЗКИ-2533-(1)/08.06.2016 ДЗКИ-2533-(2)/08.06.2016    
Ирена Мирославова Кайтазова ДЗКИ-2560-(1)/19.07.2016 ДЗКИ-2560-(2)/19.07.2016    
Ирена Николова Николова ДЗКИ-833-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-833-(2)/30.04.2009    
Ирина Ангелова Лепоева ДЗКИ-576-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-576-(2)/30.04.2009    
Ирина Владимирова Сабанова ДЗКИ-2646(1)/01.12.2016 ДЗКИ-2646(2)/01.12.2016    
Ирина Димитрова Дакова ДЗКИ-2825(1)/20.09.2017 ДЗКИ-2825(2)/20.09.2017    
Ирина Костова Савина ДЗКИ-1550-(1)/08.11.2011 ДЗКИ-1550-(2)/08.11.2011    
Ирина Симеонова Пенчева ДЗКИ-301-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-301-(2)/30.04.2009    
Ирина Стоянова Станоева ДЗКИ-1792-(1)/13.11.2012 ДЗКИ-1792-(2)/13.11.2012    
Ирина Трайчова Михайлова-Петлешкова ДЗКИ-1779-(1)/26.10.2012 ДЗКИ-1779-(2)/26.10.2012    
Ириней Борисов Константинов ДЗКИ-2839(1)/24.10.2017 ДЗКИ-2839(2)/24.10.2017    
Искра Ангелова Карамфилова ДЗКИ-138-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-138-(2)/30.04.2009