Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Х:

 

Х
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Христина Асенова Даскалова ДЗКИ-572-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-572-(2)/30.04.2009    
Христина Георгиева Братанова ДЗКИ-627-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-627-(2)/30.04.2009 ДЗКИ-627-(3)/07.03.2011  
Христина Димитрова Василева ДЗКИ-1709-(1)/09.05.2012 ДЗКИ-1709-(2)/09.05.2012    
Христина Любенова Зафирова ДЗКИ-1141-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1141-(2)/30.04.2009    
Христина Любенова Методиева ДЗКИ-448-(1)/02.04.2009 ДЗКИ-448-(2)/30.04.2009    
Христина Стоянова Георгиева ДЗКИ-1813-(1)/29.01.2013 ДЗКИ-1813-(2)/29.01.2013    
Христина Цветкова Димова ДЗКИ-1340-(1)/12.04.2010 ДЗКИ-1340-(2)/12.04.2010    
Христо Бориславов Христов ДЗКИ-97-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-97-(2)/30.04.2009    
Христо Величков Георгиев ДЗКИ-2717(1)/30.03.2017 ДЗКИ-2717(2)/30.03.2017    
Христо Валентинов Чомаков ДЗКИ-1321-(1)/01.03.2010 ДЗКИ-1321-(2)/01.03.2010    
Христо Иванов Аспарухов ДЗКИ-2858(1)/20.11.2017 г. ДЗКИ-2858(2)/20.11.2017 г.    
Христо Михайлов Харлов ДЗКИ-2662(1)/20.12.2016 ДЗКИ-2662(2)/20.12.2016