Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Г:

 

Г
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Галина Димитрова Димитрова ДЗКИ-314-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-314-(2)/30.04.2009    
Галина Любомирова Калковска ДЗКИ-91-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-91-(2)/30.04.2009    
Галина Стоилова Йорданова ДЗКИ-442-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-442-(2)/31.03.2009    
Галина Христофорова Лозанова ДЗКИ-190-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-190-(2)/30.04.2009    
Галина Цветанова Първанова ДЗКИ-2869(1)/30.11.2017 г. ДЗКИ-2869(2)/30.11.2017 г.    
Галя Георгиева Петкова ДЗКИ-1985-(1)/28.11.2013 ДЗКИ-1985-(2)/28.11.2013    
Галя Рангелова Каневска ДЗКИ-2692(1)/13.02.2017 ДЗКИ-2692(2)/13.02.2017    
Галя Йорданова Филипова ДЗКИ-2345-(1)/23.11.2015 ДЗКИ-2345-(2)/23.11.2015    
Галя Петрова Йончева ДЗКИ-655-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-655-(2)/31.03.2009    
Галя Пламенова Георгиева-Маринова ДЗКИ-345-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-345-(2)/30.04.2009    
Георги Асенов Панагонов ДЗКИ-2749(1)/17.05.2017 ДЗКИ-2749(2)/17.05.2017    
Георги Бориславов Петраков ДЗКИ-2625(1)/01.11.2016 ДЗКИ-2625(2)/01.11.2016    
Георги Василев Динински ДЗКИ-2688(1)/01.02.2017 ДЗКИ-2688(2)/01.02.2017    
Георги Венциславов Николов ДЗКИ-2532-(1)/03.06.2016 ДЗКИ-2532-(2)/03.06.2016    
Георги Георгиев Стойков ДЗКИ-1710-(1)/15.05.2012 ДЗКИ-1710-(2)/15.05.2012    
Георги Димитров Николов ДЗКИ-558-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-558-(2)/30.04.2009    
Георги Иванов Бояджиев ДЗКИ-2054-(1)/20.05.2014 ДЗКИ-2054-(2)/20.05.2014    
Георги Иванов Георгиев ДЗКИ-2828(1)/21.09.2017 ДЗКИ-2828(2)/21.09.2017    
Георги Иванов Прасков ДЗКИ-2484-(1)/06.04.2016 ДЗКИ-2484-(2)/06.04.2016    
Георги Николаев Георгиев ДЗКИ-2651(1)/05.12.2016 ДЗКИ-2651(2)/05.12.2016    
Георги Йорданов Георгиев ДЗКИ-1193-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1193-(2)/30.04.2009    
Георги Йорданов Донов ДЗКИ-264-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-264-(2)/30.04.2009    
Георги Красимиров Припорски ДЗКИ-1698-(1)/19.04.2012
ДЗКИ-2745(1)/15.05.2017
ДЗКИ-1698-(2)/19.04.2012
ДЗКИ-2745(2)/15.05.2017
   
Георги Петков Атанасов ДЗКИ-583-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-583-(2)/30.04.2009    
Георги Петров Георгиев ДЗКИ-107-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-107-(2)/30.04.2009    
Георги Пламенов Динчев ДЗКИ-2248-(1)/03.11.2014 ДЗКИ-2248-(2)/03.11.2014    
Георги Петров Шукейн ДЗКИ-2897(1)/21.12.2017 г. ДЗКИ-2897(2)/21.12.2017 г.    
Георги Стоянов Григоров ДЗКИ-1931-(1)/01.10.2013 ДЗКИ-1931-(2)/01.10.2013    
Георги Стойчев Петровалиев ДЗКИ-278(1)/27.07.2017 ДЗКИ-278(2)/27.07.2017    
Георги Тодоров Тодоров ДЗКИ-1454-(1)/27.12.2010 ДЗКИ-1454-(2)/27.12.2010    
Георги Цанев Гужгулов ДЗКИ-1121-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1121-(2)/30.04.2009    
Георги Янев Райков ДЗКИ-1163-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1163-(2)/30.04.2009    
Гергана Ангелова Ангелова ДЗКИ-2701(1)/08.03.2017 ДЗКИ-2701(2)/08.03.2017    
Гергана Божидарова Милкова

ДЗКИ-7-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2881(1)/07.12.2017 г.

ДЗКИ-7-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2881(2)/07.12.2017 г.
   
Гергана Георгиева Симеонова ДЗКИ-1505-(1)/16.06.2011 ДЗКИ-1505-(2)/16.06.2011    
Гергана Димитрова Коларова ДЗКИ-1805-(1)/04.01.2013 ДЗКИ-1805-(2)/04.01.2013    
Гергана Желязкова Димитрова ДЗКИ-1346-(1)/19.04.2010
ДЗКИ-2550-(1)/01.07.2016
ДЗКИ-2654(1)/13.12.2016
ДЗКИ-1346-(2)/19.04.2010
ДЗКИ-2550-(2)/01.07.2016
ДЗКИ-2654(2)/13.12.2016
   
Гергана Иванова Георгиева ДЗКИ-2036-(1)/28.03.2014 ДЗКИ-2036-(2)/28.03.2014    
Гергана Иванова Николова ДЗКИ-1370-(1)/23.06.2010 ДЗКИ-1370-(2)/23.06.2010    
Гергана Иванова Цанкова ДЗКИ -2790(1)/04.08.2017 ДЗКИ -2790(2)/04.08.2017    
Гергана Миткова Лозанова ДЗКИ-1176-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1176-(2)/30.04.2009    
Гергана Руменова Запрянова ДЗКИ-2450-(1)/12.02.2016 ДЗКИ-2450-(2)/12.02.2016    
Гергана Светославова Славчева ДЗКИ-2603(1)/05.10.2016 ДЗКИ-2603(2)/05.10.2016    
Гергана Спасова Янкова ДЗКИ-1867-(1)/29.04.2013 ДЗКИ-1867-(2)/29.04.2013    
Гергана Станоева Сеферинкина ДЗКИ-12-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-12-(2)/30.04.2009    
Гергана Стефанова Владимирова ДЗКИ-279-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-279-(2)/30.04.2009    
Гергана Стефанова Милева ДЗКИ-2891(1)/15.12.2017 г. ДЗКИ-2891(2)/15.12.2017 г.    
Гергана Стойчева Белутова ДЗКИ-1387-(1)/21.07.2010 ДЗКИ-1387-(2)/21.07.2010    
Гинка Иванова Петрова ДЗКИ-322-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-322-(2)/30.04.2009 ДЗКИ-322-(3)/29.03.2011  
Грозданка Емилова Цветкова ДЗКИ-2051-(1)/07.05.2014 ДЗКИ-2051-(2)/07.05.2014