Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Е:

 

Е
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Евангелия Теохарова Петрова ДЗКИ-2333-(1)/12.11.2015 ДЗКИ-2333-(2)/12.11.2015    
Евгени Георгиев Атанасов ДЗКИ-1952-(1)/31.10.2013 ДЗКИ-1952-(2)/31.10.2013    
Евгени Иванов Крусев ДЗКИ-2564-(1)/25.07.2016 ДЗКИ-2564-(2)/25.07.2016    
Евгени Иванов Радев ДЗКИ-277-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-277-(2)/30.04.2009    
Евгения Ангелова Тонова ДЗКИ-1146-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1146-(2)/30.04.2009    
Евгения Иванова Захариева ДЗКИ-104-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-104-(2)/30.04.2009    
Евгения Миткова Димитрова ДЗКИ-2049-(1)/28.04.2014 ДЗКИ-2049-(2)/28.04.2014    
Евгения Петрова Ковачева ДЗКИ-149-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-148-(2)/30.04.2009    
Евгения Стефанова Богданова ДЗКИ-2235-(1)/02.04.2009
ДЗКИ-2772(1)/03.07.2017
ДЗКИ-2235-(2)/02.04.2009
ДЗКИ-2772(2)/03.07.2017
   
Евгения Христова Кукушева ДЗКИ-1244-(1)/17.06.2009 ДЗКИ-1244-(2)/17.06.2009    
Евелина Атанасова Петрова ДЗКИ-1723-(2)/22.06.2012 ДЗКИ-1723-(1)/22.06.2012    
Евелина Владова Сиракова ДЗКИ-501-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-501-(2)/30.04.2009    
Евелина Евгениева Корчева-Станчева ДЗКИ-2792(1)/07.08.2018 ДЗКИ-2792(2)/07.08.2018    
Евелина Емануилова Христова ДЗКИ-566-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-566-(2)/30.04.2009    
Евелина Йонкова Турманова ДЗКИ-2855(1)/15.11.2017 г. ДЗКИ-2855(2)/15.11.2017 г.    
Евстати Людмилов Гилов ДЗКИ-2893(1)/19.12.2017 г. ДЗКИ-2893(2)/19.12.2017 г.    
Екатерина Ангелова Йорданова ДЗКИ-2479-(1)/30.03.2016 ДЗКИ-2479-(2)/30.03.2016    
Екатерина Георгиева Исаева ДЗКИ-1932-(1)/02.10.2013
ДЗКИ-2847(1)/01.11.2017 г.
ДЗКИ-1932-(2)/02.10.2013
ДЗКИ-2847(2)/01.11.2017 г.
   
Екатерина Димитрова Захариева ДЗКИ-1622-(1)/15.08.2011 ДЗКИ-1622-(2)/15.08.2011    
Екатерина Димитрова Черногорска ДЗКИ-1357-(1)/28.05.2010 ДЗКИ-1357-(2)/28.05.2010    
Екатерина Кирилова Кехайова ДЗКИ-1859-(1)/19.04.2013 ДЗКИ-1859-(2)/19.04.2013    
Екатерина Николаева Митанкова ДЗКИ-2752(1)/23.05.2017 ДЗКИ-2752(2)/23.05.2017    
Екатерина Руменова Високалийска ДЗКИ-1936-(1)/10.10.2013 ДЗКИ-1936-(2)/10.10.2013    
Екатерина Трендафилова Стайкова ДЗКИ-213-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-213-(2)/30.04.2009    
Екатерина Цочева Райкова ДЗКИ-1492-(1)/28.08.2011 ДЗКИ-1492-(2)/28.08.2011    
Елена Александрова Жилова ДЗКИ-294-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-294-(2)/31.03.2009    
Елена Ангелова Ангелова ДЗКИ-1172-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1172-(2)/30.04.2009    
Елена Венциславова Димитрова ДЗКИ-2794(1)/07.08.2017 ДЗКИ-2794(2)/07.08.2017    
Елена Георгиева Желязкова ДЗКИ-1823-(1)/25.02.2013 ДЗКИ-1823-(2)/25.02.2013    
Елена Димитрова Анастасова ДЗКИ-2079-(1)/14.07.2014 ДЗКИ-2079-(2)/14.07.2014    
Елена Димитрова Любенова ДЗКИ-1356-(1)/27.05.2010 ДЗКИ-1356-(2)/27.05.2010    
Елена Димитрова Христова ДЗКИ-1397-(1)/05.08.2010 ДЗКИ-1397-(2)/05.08.2010    
Елена Добринова Делииванова ДЗКИ-1646-(1)/17.02.2012 ДЗКИ-1646-(2)/17.02.2012    
Елена Иванова Банкова ДЗКИ-491-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-491-(2)/30.04.2009    
Елена Иванова Димитрова ДЗКИ-2700(1)/08.03.2017
ДЗКИ-2883(1)/08.12.2017 г.
ДЗКИ-2700(2)/08.03.2017
ДЗКИ-2883(2)/08.12.2017 г.
   
Елена Йорданова Тонева ДЗКИ-2114-(1)/13.10.2014 ДЗКИ-2114-(2)/13.10.2014    
Елена Любомирова Василева ДЗКИ-1653-(1)/02.03.2012
ДЗКИ-2652(1)/05.12.2016
ДЗКИ-1653-(2)/02.03.2012
ДЗКИ-2652(2)/05.12.2016
   
Елена Ненкова Иванова ДЗКИ-2791(1)/04.08.2017 ДЗКИ-2791(2)/04.08.2017    
Елена Петрова Георева-Симеонова ДЗКИ-1105-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1105-(2)/30.04.2009    
Елена Прамакирова Филипова ДЗКИ-2712(1)/21.03.2017 ДЗКИ-2712(2)/21.03.2017    
Елена Спасова Белоречкова ДЗКИ-307-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-307-(2)/30.04.2009    
Елена Спасова Ранова ДЗКИ-1185-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1185-(2)/30.04.2009    
Елена Стоянова Котева ДЗКИ-434-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-434-(2)/30.04.2009    
Елена Тодорова Коджейкова ДЗКИ-2303-(1)/12.09.2015 ДЗКИ-2303-(2)/12.09.2015    
Елена Христова Бачева ДЗКИ-72-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-72-(2)/30.04.2009    
Еленица Георгиева Милушева-Иванова ДЗКИ-591-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-591-(2)/30.04.2009    
Еленка Александрова Василева ДЗКИ-302-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-302-(2)/30.04.2009    
Еленка Александрова Василева ДЗКИ-302-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-302-(2)/30.04.2009    
Еленка Любомирова Топчева ДЗКИ-2273-(1)/17.06.2015 ДЗКИ-2273-(2)/17.06.2015    
Елеонора Василева Любенова ДЗКИ-2774(1)/10.07.2017 ДЗКИ92774(2)/10.07.2017    
Елеонора Георгиева Минкова ДЗКИ-115-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-115-(2)/30.04.2009    
Елеонора Димитрова Иванова ДЗКИ-305-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-305-(2)/30.04.2009    
Елеонора Котева Котева ДЗКИ-2732(1)/25.04.2017 ДЗКИ-2732(2)/25.04.2017    
Елеонора Любомирова Манолова ДЗКИ-75-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-75-(2)/30.04.2009    
Елеонора Павлова Момчилова ДЗКИ-2549-(1)/01.07.2016 ДЗКИ-2549-(2)/01.07.2016    
Елеонора Живкова Аргилова ДЗКИ-2644(1)/01.12.2016 ДЗКИ-2644(2)/01.12.2016    
Елизабет Венциславова Любенова ДЗКИ-2105-(1)/02.10.2014 ДЗКИ-2105-(2)/02.10.2014    
Елисавета Маркова Накова ДЗКИ-1997-(1)/19.12.2013 ДЗКИ-1997-(2)/19.12.2013    
Елица Врадимирова Пенева ДЗКИ-1379-(1)/06.07.2010 ДЗКИ-1379-(2)/06.07.2010    
Елица Христова Мирчева-Николова ДЗКИ-598-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-598-(2)/30.04.2009    
Елица Цветанова Костова-Комитска ДЗКИ-2495-(1)/31.03.2016 ДЗКИ-2495-(2)/31.03.2016    
Елка Александрова Радева ДЗКИ-2080-(1)/14.07.2014 ДЗКИ-2080-(2)/14.07.2014    
Елка Емилова Методиева ДЗКИ-323-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-323-(2)/30.04.2009    
Елка Славеева Илиева ДЗКИ-2766(1)/16.06.2017 ДЗКИ-2766(2)/16.06.2017    
Елка Цветанова Попова ДЗКИ-618-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-618-(2)/31.03.2009    
Емил Ангелов Савов ДЗКИ-2318-(1)/16.10.2015 ДЗКИ-2318-(2)/16.10.2015    
Емил Боянов Йорданов ДЗКИ-1147-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1147-(2)/30.04.2009    
Емил Димитров Крепиев ДЗКИ-2019-(1)/20.02.2014 ДЗКИ-2019-(2)/20.02.2014    
Емил Иванов Божинов ДЗКИ-1240-(1)/22.06.2009 ДЗКИ-1240-(2)/22.06.2009    
Емил Константинов Константинов ДЗКИ-2840(1)/25.10.2017 ДЗКИ-2840(2)/25.10.2017    
Емил Парашкевов Миков ДЗКИ-835-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-835-(2)/30.04.2009    
Емил Христов Вълков ДЗКИ-2739(1)/03.05.2017 ДЗКИ-2739(2)/03.05.2017    
Емилия Борисова Христова ДЗКИ-142-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-142-(2)/30.04.2009    
Емилия Владимирова Желева ДЗКИ-546-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-546-(2)/30.04.2009    
Емилия Делчева Колева ДЗКИ-2282-(1)/25.06.2015 ДЗКИ-2282-(2)/25.06.2015    
Емилия Деянова Аспарухова-Найденова ДЗКИ-2017-(1)/13.02.2014 ДЗКИ-2017-(2)/13.02.2014    
Емилия Емилова Даскалова ДЗКИ-171-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-171-(2)/30.04.2009    
Емилия Иванова Димитрова ДЗКИ-518-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-518-(2)/30.04.2009    
Емилия Иванова Тодорова ДЗКИ-1820-(1)/22.02.2013 ДЗКИ-1820-(2)/22.02.2013    
Емилия Ивайлова Димитрова ДЗКИ-2622(1)/28.10.2026 ДЗКИ-2622(2)/28.10.2026    
Емилия Любенова Стамболова ДЗКИ-170-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-170-(2)/30.04.2009    
Емилия Методиева Иванова ДЗКИ-374-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-374-(2)/30.04.2009    
Емилия Младенова Недева ДЗКИ-1394-(1)/27.04.2009 ДЗКИ-1394-(2)/27.04.2009    
Емилия Петкова Кирова ДЗКИ-1539-(1)/29.09.2011 ДЗКИ-1539-(2)/29.09.2011    
Емилия Розкова Борисова ДЗКИ-383-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-383-(2)/31.03.2009    
Емилия Сталинова Боянска ДЗКИ-1900-(1)/15.07.2013 ДЗКИ-1900-(2)/15.07.2013    
Емилия Христова Стойнева-Велчева ДЗКИ-2707(1)/16.03.2017 ДЗКИ-2707(2)/16.03.2017    
Емилия Цветанова Михайлова ДЗКИ-1855-(1)/19.04.2013 ДЗКИ-1855-(2)/19.04.2013