Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Д:

 

Д
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Дамянка Милчева Рагина ДЗКИ-400-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-400-(2)/30.04.2009    
Данаил Николаев Петков ДЗКИ-2117-(1)/17.10.2014 ДЗКИ-2117-(2)/17.10.2014    
Даниел Александров Бугунски ДЗКИ-2297-(1)/14.08.2015 ДЗКИ-2297-(2)/14.08.2015    
Даниел Борисов Делев ДЗКИ-281-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-281-(2)/30.04.2009    
Даниел Веселинов Калчев ДЗКИ-2663(1)/23.12.2016 ДЗКИ-2663(2)/23.12.2016    
Даниел Емилов Делчев ДЗКИ-281-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-281-(2)/30.04.2009    
Даниел Емилов Делчев ДЗКИ-281-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-281-(2)/30.04.2009    
Даниел Николаев Колев ДЗКИ-2451-(1)/12.02.2016 ДЗКИ-2451-(2)/12.02.2016    
Даниела Атанасова Атанасова ДЗКИ-516-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-516-(2)/30.04.2009    
Даниела Асенова Димитрова ДЗКИ-2862(1)/20.11.2017 г. ДЗКИ-2862(2)/20.11.2017 г.    
Даниела Георгиева Соколова ДЗКИ-2090-(1)/08.08.2014 ДЗКИ-2090-(2)/08.08.2014    
Даниела Колева Димитрова ДЗКИ-2624(1)/01.11.2016 ДЗКИ-2624(2)/01.11.2016    
Даниела Миланова Йорданова ДЗКИ-2875(1)/04.12.2017 г. ДЗКИ-2875(2)/04.12.2017 г.    
Даниела Николаева Младенова ДЗКИ-562-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-562-(2)/30.04.2009    
Даниела Николаева Рошкева ДЗКИ-120-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-120-(2)/30.04.2009    
Даниела Стоянова Германова ДЗКИ-76-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-76-(2)/30.04.2009    
Даниела Стоянова Колева ДЗКИ-283-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-283-(2)/30.04.2009    
Даниела Тодорова Захарян ДЗКИ-2431-(1)/21.12.2015 ДЗКИ-2431-(2)/23.12.2015    
Даниела Янчева Анталавичева ДЗКИ-144-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-144-(2)/30.04.2009    
Данка Йорданова Пращова ДЗКИ-410-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-410-(2)/30.04.2009    
Данче Иванова Караянидис ДЗКИ-2274-(1)/22.03.2016 ДЗКИ-2274-(2)/22.03.2016    
Дарина Влаева Чекердекова ДЗКИ-1810-(1)/14.01.2013 ДЗКИ-1810-(2)/14.01.2013    
Даряна Владиславова Дамянова ДЗКИ-2028-(1)/17.03.2014 ДЗКИ-2028-(2)/17.03.2014    
Дафинка Деянова Величкова-Ангелова ДЗКИ-126-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-126-(2)/30.04.2009    
Дафинка Христова Върбанова ДЗКИ-2001-(1)/07.03.2014 ДЗКИ-2001-(2)/07.03.2014    
Деляна Любенова Сеченска ДЗКИ-1070-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1070-(2)/30.04.2009    
Денислава Димитрова Божинова ДЗКИ-2375-(1)/05.08.2014 ДЗКИ-2375-(2)/05.08.2014    
Деница Василева Костова ДЗКИ-1126-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1126-(2)/30.04.2009    
Десислава Георгиева Стоянова-Станимирова ДЗКИ-1312-(1)/15.02.2010 ДЗКИ-1312-(2)/15.02.2010    
Десислава Григорова Лучкова-Йорданова ДЗКИ-2750(1)/17.05.2017 ДЗКИ-2750(2)/17.05.2017    
Десислава Давидова Илиева ДЗКИ-116-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-116-(2)/30.04.2009    
Десислава Зосимова Цонева ДЗКИ-2429-(1)/15.12.2015 ДЗКИ-2429-(2)/15.12.2015    
Десислава Иванова Галева ДЗКИ-1753-(1)/11.09.2012 ДЗКИ-1753-(2)/11.09.2012    
Десислава Николова Сеганова ДЗКИ-2062-(1)/06.06.2014 ДЗКИ-2062-(2)/06.06.2014    
Десислава Петрова Петрова ДЗКИ-2660(1)/16.12.2016 ДЗКИ-2660(2)/16.12.2016    
Десислава Светославова Симеонова ДЗКИ-2298-(1)/17.08.2015 ДЗКИ-2298-(2)/17.08.2015    
Десислава Стефанова Георгиева ДЗКИ-2539-(1)/22.06.2016 ДЗКИ-2539-(2)/22.06.2016    
Десислава Стефанова Темелкова ДЗКИ-845-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-845-(2)/30.04.2009    
Десислава Теодорова Манчева ДЗКИ-2376-(1)/01.11.2012
ДЗКИ-2619(1)/25.10.2016
ДЗКИ-2376-(2)/01.11.2012
ДЗКИ-2619(2)/25.10.2016
   
Десислава Трайкова Кирилова ДЗКИ-1636-(1)/30.01.2012 ДЗКИ-1636-(2)/30.01.2012    
Детелина Димитрова Христова ДЗКИ-2041-(1)/16.04.2014 ДЗКИ-2041-(2)/16.04.2014    
Деяна Методиева Найденова ДЗКИ-240-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-240-(2)/30.04.2009    
Диана Андонова Аврамова ДЗКИ-1845-(1)/28.03.2013
ДЗКИ-2885(1)/11.12.2017 г.
ДЗКИ-1845-(2)/28.03.2013
ДЗКИ-2885(2)/11.12.2017 г.
   
Диана Асенова Зборца ДЗКИ-1404-(1)/01.09.2010 ДЗКИ-1404-(2)/01.09.2010    
Диана Богомилова Николова ДЗКИ-1838-(1)/19.03.2013 ДЗКИ-1838-(2)/19.03.2013    
Диана Борисова Минчева ДЗКИ-481-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-481-(2)/30.04.2009    
Диана Веселинова Агонцева ДЗКИ-2836(1)/16.10.2017 ДЗКИ-2836(2)/16.10.2017    
Диана Георгиева Петрова ДЗКИ-2838(1)/24.10.2017 ДЗКИ-2838(2)/24.10.2017    
Диана Емилова Георгиева ДЗКИ-1491-(1)/27.04.2011 ДЗКИ-1491-(2)/27.04.2011    
Диана Ивайлова Карагуйска ДЗКИ-2029-(1)/17.03.2014 ДЗКИ-2029-(2)/17.03.2014    
Диана Методиева Цекова ДЗКИ-103-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-103-(2)/30.04.2009    
Диана Миткова Мирчева ДЗКИ-1092-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1092-(2)/30.04.2009    
Диана Михайлова Асенова ДЗКИ-348-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-348-(2)/30.04.2009    
Диана Светославова Цветанова ДЗКИ-2593(1)/12.09.2016 ДЗКИ-2593(2)/12.09.2016    
Диляна Георгиева Каменова ДЗКИ-1109-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2592(1)/12.09.2016
ДЗКИ-1109-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2592(2)/12.09.2016
   
Димана Стоянова Пунчева ДЗКИ-1780-(1)/30.10.2012 ДЗКИ-1780-(2)/30.10.2012    
Димитрина Витанова Герасимова ДЗКИ-1899-(1)/15.07.2013
ДЗКИ-2689(1)/06.02.2017
ДЗКИ-1899-(2)/15.07.2013
ДЗКИ-2689(2)/06.02.2017
   
Димитрина Димитрова Колева ДЗКИ-1874-(1)/20.05.2013 ДЗКИ-1874-(2)/20.05.2013    
Димитрина Димитрова Матева ДЗКИ-549-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-549-(2)/30.04.2009    
Димитрина Сотирова Савова ДЗКИ-407-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-407-(2)/30.04.2009    
Димитринка Кирилова Цветкова ДЗКИ-584-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-584-(2)/30.04.2009    
Димитринка Павлова Цветкова ДЗКИ-141-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-141-(2)/30.04.2009    
Димитринка Симеонова Симова ДЗКИ-9-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-9-(2)/30.04.2009    
Димитър Борисов Стойков ДЗКИ-2468-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2468-(2)/24.03.2016    
Димитър Боянов Кусаров ДЗКИ-1799-(1)/03.12.2012 ДЗКИ-1799-(2)/03.12.2012    
Димитър Вълчев Димитров ДЗКИ-2637(1)/16.11.2016 ДЗКИ-2637(2)/16.11.2016    
Димитър Дамянов Петлешков ДЗКИ-1345-(1)/17.04.2010 ДЗКИ-1345-(2)/17.04.2010    
Димитър Иванов Петров ДЗКИ-1472-(1)/07.03.2011 ДЗКИ-1472-(2)/07.03.2011    
Димитър Петров Маринков ДЗКИ-2294-(1)/27.04.2015 ДЗКИ-2294-(2)/27.04.2015    
Димитър Пламенов Данчев ДЗКИ-2149-(1)/05.12.2014
ДЗКИ-2745(1)/12.05.2017
ДЗКИ-2149-(2)/05.12.2014
ДЗКИ-2745(2)/12.05.2017
   
Димитър Пламенов Павлов ДЗКИ-1386-(1)/20.07.2010 ДЗКИ-1386-(2)/20.07.2010    
Димитър Полиев Йорданов ДЗКИ-2849(1)/02.11.2017 г. ДЗКИ-2849(2)/02.11.2017 г.    
Димитър Стефанов Хаджикотев ДЗКИ-2808(1)/21.08.2017 ДЗКИ-2808(2)/21.08.2017    
Димитър Точков Токов ДЗКИ-1085-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2676(1)/23.01.2017
ДЗКИ-1085-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2676(2)/23.01.2017
   
Димитър Христов Троански ДЗКИ-2043-(1)/17.04.2014
ДЗКИ-2879(1)/06.12.2017 г.
ДЗКИ-2043-(2)/17.04.2014
ДЗКИ-2879(2)/06.12.2017 г.
   
Добриана Стефанова Добрева ДЗКИ-106-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-106-(2)/30.04.2009    
Добромир Личев Бориславов ДЗКИ-2666(1)/03.01.2017 ДЗКИ-2666(2)/03.01.2017 ДЗКИ-2666(3)/01.02.2017  
Добрин Пенев Райнов ДЗКИ-1959-(1)/04.11.2013 ДЗКИ-1959-(2)/04.11.2013    
Добрин Стратев Иванов ДЗКИ-2056-(1)/31.05.2014 ДЗКИ-2056-(2)/31.05.2014    
Добрина Иванова Стефанова ДЗКИ-2813(1)/01.09.2017 ДЗКИ-2813(2)/01.09.2017    
Добрина Петрова Василева ДЗКИ-2436-(1)/12.01.2016 ДЗКИ-2436-(2)/12.01.2016    
Добрина Петрова Йорданова ДЗКИ-2810(1)/31.08.2017 ДЗКИ-2810(2)/31.08.2017    
Добринка Тодорова Маринова ДЗКИ-2123-(1)/03.11.2014
ДЗКИ-2894(1)/20.12.2017 г.
ДЗКИ-2123-(2)/03.11.2014
ДЗКИ-2894(2)/20.12.2017 г.
ДЗКИ-2894(3)/28.12.2017 г.  
Дони Иванова Стоянова ДЗКИ-506-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-506-(2)/30.04.2009    
Дончо Петров Барбалов ДЗКИ-1601-(1)/14.11.2011 ДЗКИ-1601-(2)/14.11.2011    
Дора Николова Тодорова ДЗКИ-1100-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1100-(2)/30.04.2009    
Дора Петкова Петрова ДЗКИ-225-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-225-(2)/30.04.2009    
Драга Николова Тасева ДЗКИ-2374-(1)/11.07.2015 ДЗКИ-2374-(2)/11.07.2015    
Драгомир Георгиев Досев ДЗКИ-1154-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1154-(2)/30.04.2009    
Драгослава Георгиева Лунджова ДЗКИ-657-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-657-(2)/30.04.2009    
Дянка Георгиева Ангелова-Жекова ДЗКИ-25-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-25-(2)/30.04.2009