Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Ч:

 

Ч
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Чавдар Петров Стоименов ДЗКИ-111-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-111-(2)/30.04.2009    
Чавдар Първанов Първанов ДЗКИ-2010-(1)/27.01.2014 ДЗКИ-2010-(2)/27.01.2014