Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Ц:

 

Ц
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Цвета Сашева Славчева ДЗКИ-1118-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1118-(2)/30.04.2009    
Цвета Тодорова Игнатова ДЗКИ-2878(1)/04.12.2017 г. ДЗКИ-2878(2)/04.12.2017 г.    
Цветан Георгиев Иванов ДЗКИ-1316-(1)/25.02.2010 ДЗКИ-1316-(2)/25.02.2010    
Цветан Георгиев Цолов ДЗКИ-2602(1)/04.10.2016 ДЗКИ-2602(2)/04.10.2016    
Цветан Григоров Тодоров ДЗКИ-2247-(1)/15.08.2014 ДЗКИ-2247-(2)/15.08.2014    
Цветан Данов Стоевски ДЗКИ-2005-(1)/16.01.2014 ДЗКИ-2005-(2)/16.01.2014    
Цветан Христов Тодоров ДЗКИ-2470-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2470-(2)/24.03.2016    
Цветанка Ангелова Римпова ДЗКИ-1078-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1078-(2)/30.04.2009    
Цветанка Кръстева Маринова ДЗКИ-35-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-35-(2)/30.04.2009    
Цветанка Кръстева Рангелова ДЗКИ-418-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-418-(2)/30.04.2009    
Цветанка Ненкова Петрова ДЗКИ-1186-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1186-(2)/30.04.2009    
Цветанка Тодорова Машкулева ДЗКИ-510-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-510-(2)/30.04.2009    
Цветелина Асенова Цветкова ДЗКИ-1382-(1)/07.07.2010 ДЗКИ-1382-(2)/07.07.2010    
Цветелина Георгиева Ангелова ДЗКИ-1184-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1184-(2)/30.04.2009    
Цветелина Добрева Петкова ДЗКИ-2716(1)/29.03.2017 ДЗКИ-2716(2)/29.03.2017    
Цветелина Евгениева Димитрова ДЗКИ-2478-(1)/29.03.2016 ДЗКИ-2478-(2)/29.03.2016    
Цветелина Славчева Ханджиева ДЗКИ-2014-(1)/06.02.2014 ДЗКИ-2014-(2)/06.02.2014    
Цветелина Томова Бонева ДЗКИ-1528-(1)/15.08.2011 ДЗКИ-1528-(2)/15.08.2011    
Цветелина Трайкова Попова ДЗКИ-1860-(1)/19.04.2013 ДЗКИ-1860-(2)/19.04.2013    
Цветелина Цветанова Петрова ДЗКИ-2824(1)/18.09.2017 ДЗКИ-2824(2)/18.09.2017    
Цветомира Видкова Видева-Ангелова ДЗКИ-1868-(1)/30.04.2013 ДЗКИ-1868-(2)/30.04.2013    
Цветозар Атанасов Петков ДЗКИ-2892(1)/19.12.2017 г. ДЗКИ-2892(2)/19.12.2017 г.    
Цецка Войнова Домусчиева ДЗКИ-1134-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1134-(2)/30.04.2009