Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - А:

 

А
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Агоп Аведис Гарабедян ДЗКИ-2444-(1)/01.02.2016 ДЗКИ-2444-(2)/01.02.2016    
Аделина Викторова Мишкина ДЗКИ-289-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-289-(2)/30.04.2009    
Аделина Стефанова Иванова ДЗКИ-2084-(1)/22.07.2014 ДЗКИ-2084-(2)/22.07.2014    
Аделина Стойчева Райкова ДЗКИ-189-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-189-(2)/30.04.2009    
Адриана Ангелова Вълчева ДЗКИ-1872-(1)/20.05.2013 ДЗКИ-1872-(2)/20.05.2013    
Адриана Атанасова Чиплакова ДЗКИ-1384-(1)/14.07.2010 ДЗКИ-1384-(2)/14.07.2010    
Адриана Василева Коева ДЗКИ-565-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-565-(2)/30.04.2009    
Адриана Велинова Божилова ДЗКИ-1270-(1)/16.10.2009 ДЗКИ-1270-(2)/16.10.2009    
Адриана Вълчева Лапева ДЗКИ-2683(1)/31.01.2017 ДЗКИ-2683(2)/31.01.2017    
Адриана Генчева Харизанова ДЗКИ-2455-(1)/22.02.2016 ДЗКИ-2455-(2)/22.02.2016    
Адриана Росенова Манолова-Василева ДЗКИ-2788(1)/04.08.2017 ДЗКИ-2788(2)/04.08.2017    
Адриана Николаева Георгиева ДЗКИ-1245-(1)/19.06.2009 ДЗКИ-1245-(2)/19.06.2009    
Аида Аршавир Горненска ДЗКИ-239-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-239-(2)/30.04.2009    
Албена Благовестова Детистова ДЗКИ-2302-(1)/07.09.2015 ДЗКИ-2302-(2)/07.09.2015    
Албена Богомилова Лозева ДЗКИ-1643-(1)/07.02.2012 ДЗКИ-1643-(2)/07.02.2012    
Албена Димитрова Бакърджиева ДЗКИ-1944-(1)/22.10.2013 ДЗКИ-1944-(2)/22.10.2013    
Албена Дойчева Михайлова ДЗКИ-469-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-469-(2)/30.04.2009    
Албена Любенова Топалова ДЗКИ-1231-(1)/02.06.2009 ДЗКИ-1231-(2)/02.06.2009    
Албена Монова Генова ДЗКИ-2020-(1)/21.02.2014 ДЗКИ-2020-(2)/21.02.2014    
Албена Симеонова Никифорова ДЗКИ-2608(1)/10.10.2016 ДЗКИ-2608(2)/10.10.2016    
Албена Христова Атанасова ДЗКИ-1623-(1)/08.11.2011 ДЗКИ-1623-(2)/08.11.2011    
Александра Николаева Петрова ДЗКИ-109-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-109-(2)/30.04.2009    
Александър Велков Тодоров ДЗКИ-2755(1)/18.05.2017 ДЗКИ-2755(2)/18.05.2017    
Александър Грозев Грозев ДЗКИ-1819-(1)/21.02.2013 ДЗКИ-1819-(2)/21.02.2013    
Александър Спасов Спасов ДЗКИ-2656(1)/14.12.2016 ДЗКИ-2656(2)/14.12.2016    
Александър Иванов Божков ДЗКИ-1091-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1091-(2)/30.04.2009    
Александър Иванов Лумбев ДЗКИ-2613(1)/18.10.2016 ДЗКИ-2613(2)/18.10.2016    
Александър Михайлович Рибин ДЗКИ-2866(1)/24.11.2017 г. ДЗКИ-2866(2)/24.11.2017 г.    
Амелия Пламенова Митова ДЗКИ-1213-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1213-(2)/30.04.2009    
Албена Пламенова Йосифова ДЗКИ-2693(1)/17.02.2017 ДЗКИ-2693(2)/17.02.2017    
Алмерия Монева Монева ДЗКИ-2727(1)/12.04.2017 ДЗКИ-2727(2)/12.04.2017    
Ана Иванова Борисова ДЗКИ-2760(1)/31.05.2017 ДЗКИ-2760(2)/31.05.2017    
Анастасия Петрова Кисова ДЗКИ-1403-(1)/01.09.2010 ДЗКИ-1403-(2)/01.09.2010    
Ангел Василев Иванов ДЗКИ-1319-(1)/01.03.2010 ДЗКИ-1319-(2)/01.03.2010    
Ангел Иванов Ангелов ДЗКИ-2461-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2461-(2)/24.03.2016    
Ангел Крумов Янев ДЗКИ-2586(1)/01.09.2016 ДЗКИ-2586(2)/01.09.2016    
Ангелина Стефанова Тодорова ДЗКИ-143-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-143-(2)/30.04.2009    
Андрей Иванов Стоянов ДЗКИ-2705(1)/13.03.2017 ДЗКИ-2705(2)/13.03.2017    
Андрей Тодоров Стаменов ДЗКИ-1417-(1)/11.10.2010 ДЗКИ-1417-(2)/11.10.2010    
Андрея Иванова Ружева ДЗКИ-1781-(1)/30.10.2012 ДЗКИ-1781-(2)/30.10.2012    
Андриана Димитрова Лазарова ДЗКИ-2497-(1)/28.03.2016 ДЗКИ-2497-(2)/28.03.2016    
Анелия Бориславова Конуей ДЗКИ-2138-(1)21.11.2014 ДЗКИ-2138-(2)21.11.2014    
Анелия Георгиева Христова ДЗКИ-1508-(1)/28.06.2011 ДЗКИ-1508-(2)/28.06.2011    
Анелия Димитрова Костова ДЗКИ-1640-(1)/07.02.2012 ДЗКИ-1640-(2)/07.02.2012    
Анелия Петрова Спасова ДЗКИ-1898-(1)/15.07.2013 ДЗКИ-1898-(2)/15.07.2013    
Анелия Милкова Узунова ДЗКИ-2764(1)/07.06.2017 ДЗКИ-2764(2)/07.06.2017    
Анета Ганчева Стоянова ДЗКИ-1187-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1187-(2)/30.04.2009    
Анета Иванова Маркова ДЗКИ-1473-(1)/08.03.2015 ДЗКИ-1473-(2)/08.03.2015    
Анета Илиева Иванова-Грозева ДЗКИ-1833-(1)/11.03.2013 ДЗКИ-1833-(2)/11.03.2013    
Анета Стоянова Константинова ДЗКИ-2877(1)/04.12.2017 г. ДЗКИ-2877(2)/04.12.2017 г.    
Анета Йорданова Христова ДЗКИ-1498-(1)/26.05.2011 ДЗКИ-1498-(2)/26.05.2011    
Анета Лозанова Крумова ДЗКИ-311-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-311-(2)/30.04.2009    
Анжела Иванова Пешкова ДЗКИ-1793-(1)/16.11.2012 ДЗКИ-1793-(2)/16.11.2012    
Ани Иванова Болен ДЗКИ-1825-(1)/27.02.2013 ДЗКИ-1825-(2)/27.02.2013    
Ани Любомирова Иванова ДЗКИ-209-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-209-(2)/30.04.2009    
Анита Трифонова Коцева ДЗКИ-2506-(1)/15.04.2016 ДЗКИ-2506-(2)/15.04.2016    
Анна Андреева Мутафчиева ДЗКИ-524-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-524-(2)/30.04.2009    
Анна Анелиева Павлова ДЗКИ-1759-(1)/19.09.2012 ДЗКИ-1759-(2)/19.09.2012    
Анна Атанасова Чолакова ДЗКИ-381-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-381-(2)/30.04.2009    
Анна Василева Генчева ДЗКИ-2678(1)/25.01.2017 ДЗКИ-2678(2)/25.01.2017    
Анна Венелин Цветкова ДЗКИ-78-(1)30.04.2009 ДЗКИ-78-(2)30.04.2009    
Анна Николаева Панова ДЗКИ-1275-(1)/05.11.2009 ДЗКИ-1275-(2)/05.11.2009    
Анна Павлова Захаринова ДЗКИ-2236-(1)/13.08.2009 ДЗКИ-2236-(2)/13.08.2009    
Анна Светозарова Донева ДЗКИ-2499-(1)/23.03.2016 ДЗКИ-2499-(2)/23.03.2016    
Анна Славчева Методиева ДЗКИ-542-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-542-(2)/30.04.2009    
Анна Христова Ангелова ДЗКИ-2483-(1)/12.04.2016 ДЗКИ-2483-(2)/12.04.2016    
Аннамария Георгиева Голева ДЗКИ-1132-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1132-(2)/26.03.2009    
Антоанела Николаева Банкова ДЗКИ-2003-(1)/10.01.2014
ДЗКИ-2598(1)/21.09.2016
ДЗКИ-2003-(2)/10.01.2014
ДЗКИ-2598(2)/21.09.2016
   
Антоанета Атанасова Тончева ДЗКИ-1137-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-1137-(2)/30.04.2009    
Антоанета Богомилова Петкова ДЗКИ-13-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-13-(2)/30.04.2009    
Антоанета Борисова Македонска ДЗКИ-206-(1)/26.03.2009 ДЗКИ-206-(2)/26.03.2009    
Антоанета Димитрова Георгиева ДЗКИ-423-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-423-(2)/30.04.2009    
Антоанета Петрова Савова ДЗКИ-2617(1)/24.10.2016 ДЗКИ-2617(2)24.10.2016    
Антоанета Янакиева Борисова ДЗКИ-355-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-355-(2)/30.04.2009    
Антон Димитров Константинов ДЗКИ-633-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-633-(2)/30.04.2009    
Антони Георгиев Попов ДЗКИ-1108-(1)/31.03.2009
ДЗКИ-2594(1)/15.09.2016
ДЗКИ-1108-(2)/30.04.2009
ДЗКИ-2594(2)/15.09.2016
   
Антонина Кръстева Тодорова ДЗКИ-259-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-259-(2)/30.04.2009    
Антония Георгиева Шишкова ДЗКИ-2599(1)/28.09.2016 ДЗКИ-2599(2)/28.09.2016    
Асен Иванов Чакъров ДЗКИ-2514-(1)/25.04.2016 ДЗКИ-2514-(2)/25.04.2016    
Ася Кирилова Георгиева ДЗКИ-20-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-20-(2)/30.04.2009    
Ася Кирилова Сергиева ДЗКИ-1463-(1)/21.02.2011
ДЗКИ-2863(1)/20.11.2017 г.
ДЗКИ-1463-(2)/21.02.2011
ДЗКИ-2863(2)/20.11.2017 г.
   
Ася Георгиева Ламбрева ДЗКИ-2704(1)/13.03.2017 ДЗКИ-2704(2)/13.03.2017    
Атанас Найчов Петров ДЗКИ-2510-(1)/18.04.2016 ДЗКИ-2510-(2)/18.04.2016    
Атанаска Савова Герасимова-Педан ДЗКИ-560-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-560-(2)/30.04.2009