ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА КВ. СУХОДОЛ", РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"


 

ДОКУМЕНТИ:
 

►  Заявление за присъединяване към новоизградения уличен канал

►  Декларация за отказ от предоставянето на услугата канализация

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
 

►  Етап I

►  Етап II

►  Схема за обходен маршрут на масов градски транспорт