ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА КВ. ОБЕЛЯ", РАЙОН "ВРЪБНИЦА"


 

ДОКУМЕНТИ:
 

►  Заявление за присъединяване към новоизградения уличен канал

►  Декларация за отказ от предоставянето на услугата канализация

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
 

►  Етапи 1 и 2

►  Етап 3.1

►  Етап 3.2

►  Етапи 4, 5, 6 и 7

►  Етапи 8, 9 и 10

►  Етапи 11, 12 и 13

►  Етапи 14, 15 и 16

►  Етапи 17, 18 и 19

►  Схема за обходен маршрут на масов градски транспорт