ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЕКТ "ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА КВ. "БЕНКОВСКИ“, РАЙОН "СЕРДИКА"


 

ДОКУМЕНТИ:
 

►  Заявление за присъединяване към новоизградения уличен канал

►  Декларация за отказ от предоставянето на услугата канализация

 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
 

Етап 1 и 2 Етап 3 и 4 Eтап 5 и 6 Eтап 7 и 8
Eтап 9 и 10 Eтап 11 и 12 Eтап 13 и 14 Eтап 15 и 16
Eтап 17 и 18 Eтап 19 Eтап 20 и 21 Eтап 22
Eтап 23, 24 и 25 Eтап 26 Eтап 27