Заглавие Дата на публикуване
МБАЛ „Княгиня Клементина – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети 14.03.2022
Район „Оборище“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 8 (осем) броя магазини с №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и № 13 за извършване на търговска дейност, с ползване на общо санитарно помещение (тоалетна) от магазини с № 11, № 12 и № 13, находящи се в пешеходен подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков-Корсаков” (между ЦУМ, хотел „Шератон“ и метростанция „Сердика“) 10.03.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД 08.03.2022
„МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – помещение с обща площ 94,62 кв. м, обособено за извършване на образни изследвания, находящо се на партерен етаж в болничен комплекс на „МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД 08.03.2022
Столична община обявява конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост – район „Надежда“, ул. „Екзарх Стефан“ № 37, представляващ поземлен имот, за построяване на жилищна сграда с магазини и подземни гаражи 07.03.2022
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Драгалевци“ и дървени халета зад ИСК на УНСС 07.03.2022
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“ 07.03.2022
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 07.03.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията - помещение за аптека в сградата на Кметство, с. Волуяк 02.03.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията – едноетажна сграда – Здравна служба, с. Волуяк 02.03.2022