Заглавие Дата на публикуване
Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост 23.01.2021
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, намиращ се на сутеренен етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД 20.01.2021
Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия 20.01.2021
Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, СО – район "Панчарево" 19.01.2021
"ДКЦ VIII София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на ул. „Христо Силянов" № 77 15.01.2021
Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение" 15.01.2021
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 8а 13.01.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на магазини, халета, части от сгради и др. 21.12.2020
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговско помещение (пицария), сграда – резиденция, офиси, магазини, ателиета и др. 21.12.2020
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 21.12.2020