Заглавие Дата на публикуване
"Топлофикация София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството 19.01.2021
Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на обособена част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, СО – район "Панчарево" 19.01.2021
"ДКЦ VIII София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на ул. „Христо Силянов" № 77 15.01.2021
Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение" 15.01.2021
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи помещения, находящи се в район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ № 8а 13.01.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на магазини, халета, части от сгради и др. 21.12.2020
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговско помещение (пицария), сграда – резиденция, офиси, магазини, ателиета и др. 21.12.2020
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 21.12.2020
Район „Илинден” продължава конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“ 18.12.2020
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети, площи за поставяне на вендинг машини и др. 14.12.2020