Заглавие Дата на публикуване
„Пета МБАЛ – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект за операционна и кабинет 26.10.2020
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – помещение, състоящо се от салон и прилежаща към него тераса 26.10.2020
„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение, находящо се в сградата с административен адрес: бул. “Евлоги Георгиев“ № 108 за медицински кабинет – II етаж (кабинет 211) 23.10.2020
„ДКЦ XVII – София“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещения (аптека, стоматологичен кабинет и др.), находящи се в сградата с административен адрес бул. “Евлоги Георгиев“ № 108 21.10.2020
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – собственост на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД 21.10.2020
Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ трети етаж от триетажна сграда за образование, находящ се в сградата на 86. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2, със специфично конкурсно условие – за частно училище 20.10.2020
Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на две обособени части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене, ул. „Софийска“, за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони)" 14.10.2020
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на терен – паркинг, с прилежащи стая за охраната и тоалетна за охраната, находящи се на територията на пазар „Ситняково” – зад зеленчуков сектор 05.10.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на терен, предназначен за открит паркинг, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, бул. „8-ми декември“ (пред Студентска поликлиника), с площ от 940 кв. м 05.10.2020
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ самостоятелно помещение със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“ с. Железница 05.10.2020