Заглавие Дата на публикуване
„Топлофикация – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството, с предназначение – ведомствен бюфет 08.11.2021
Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община през 2021 г. 28.10.2021
Район "Средец" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот за осъществяване на ученическо столово хранене - стол и бюфет в сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин” 27.10.2021
"ДКЦ XIV – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет № 308, находящо се на трети етаж в сградата на дружеството 20.10.2021
"ДКЦ XVI – София" обявява конкурс за отдаване под наем на три свързани помещения, за аптека 14.10.2021
''Лозана'' ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения 12.10.2021
Район „Нови Искър“ удължава срока за закупуване и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) г. на част от имот – публична общинска собственост, ползван за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на с. Локорско“ 08.10.2021
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка 08.10.2021
"IV МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: "Площ за извънмагазинна търговия на дребно (чрез автомат) – 1 брой 06.10.2021
Район „Слатина” удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 17 05.10.2021