Заглавие Дата на публикуване
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 28.05.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, тоалетна), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Княжево" – "Звездица“, „Сребърна“, „Бъкстон“ и „Драгалевци“ 28.05.2020
Район „Слатина“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот самостоятелен обект, част № 2 в сграда № 5 (хидрофор) 28.05.2020
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява продължаване на срока за подаване на оферти за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 27.05.2020
„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост 22.05.2020
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост – сгради 19.05.2020
„ДКЦ ХХХ – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения, представляващи кафене и сервизни помещения 18.05.2020
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – работилница, находящо се в сутерена на сградата на ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 11.05.2020
Район „Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост 07.05.2020
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на: кабинети, помещения и оптика 07.05.2020