Заглавие Дата на публикуване
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти се продължава срокът на конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – за кабинети 06.02.2020
„ДКЦ II – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 30.01.2020
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в град Москва, Руска Федерация, и представляващ нежилищно помещение – туристически офис 29.01.2020
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява провеждане на конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности 28.01.2020
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост – помещение за стоматологичен кабинет в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. „Обеля – 2“ 24.01.2020
"Егида – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД 23.01.2020
Район "Триадица" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години, на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в девет общински училища, находящи се на територията на район „Триадица“ 22.01.2020
Район "Люлин" удължава срока за закупуване и подаване на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс по обособени позиции 21.01.2020
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на две помещения – кабинети, находящи се съответно на първи и четвърти етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 17.01.2020
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 17.01.2020