Заглавие Дата на публикуване
Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване на терени за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) 26.02.2020
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот, представляващи помещения за здравни услуги в с. Мрамор 25.02.2020
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект: "Рекламни места в метровагоните на Софийското метро" 20.02.2020
„ДКЦ II – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение за аптека, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен 19.02.2020
„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, с предназначение: Склад за медицински документи 18.02.2020
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти – площи от коридорите и фоайетата – за поставяне на 6 бр. вендинг машини за продажба на кафе на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности 18.02.2020
Район “Овча купел” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за 49,00 кв. м бюфет, разположен в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов” 12.02.2020
Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за ученически стол, находящ се в 88. СУ “Димитър Попниколов" 12.02.2020
Район "Овча купел" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, на ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м, находящ се в 88. СУ “Димитър Попниколов" 12.02.2020
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3, гр. София, представляващ помещение (бивш ресторант) със ЗП 484 кв. м, разположен в сутерена на сграда, която е публична общинска собственост, състоящ се от: търговска зала с площ 260 кв. м, кухня с площ 125,03 кв.м, тоалетна, две хладилни камери, склад, гардероб, машинно и помещение за електрическо табло 06.02.2020