Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява за пряко отдаване под наем два недвижими имота – публична общинска собственост, със спортно предназначение 05.07.2019
„Втора МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност и извънболнична помощ, предоставени за управление на "Втора многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД 05.07.2019
Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за свободни нежилищни имоти, публична общинска собственост 05.07.2019
Район „Красна поляна” обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 135. ОУ „Ян Амос Коменски”, находящо се на територията на район "Красна поляна" 02.07.2019
Район "Красна поляна" обявява конкурс: „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 92. „Димитър Талев”, находящо се на територията на район "Красна поляна" 01.07.2019
Район "Нови Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет, находящи се в училищните сгради на 170. СУ „Васил Левски“ – гр. Нови Искър, 176. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Негован и 160. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Чепинци 28.06.2019
„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект „Едноетажна къща“, находяща се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 20 28.06.2019
„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект „Кафене – заведение за бързо хранене“ в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев" № 20 28.06.2019
"ДКЦ XII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (за аптека и дентални кабинети) 27.06.2019
Район „Красна поляна" обявява конкурс: „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 75. ОУ „Тодор Каблешков”, находящо се на територията на район "Красна поляна" 27.06.2019