Заглавие Дата на публикуване
“Егида – София” ЕАД открива конкурси за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на дружеството 12.11.2018
„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение: "Кабинет по “Естетична дерматология”, ет. 1, с обща площ от 32 кв. м и чакалня" 09.11.2018
Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на "лекарски и стоматологични кабинети", находящи се в сградите на Здравните служби в с. Казичене, с. Герман, с. Долни Пасарел и с. Бистрица – район "Панчарево” 08.11.2018
“ВиК” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД гр. София 07.11.2018
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение № 5 (аптека), намиращо се на 1. етаж в сградата 06.11.2018
"ДКЦ XXX – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – за студио за козметични процедури 05.11.2018
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет № 308 31.10.2018
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващо помещение за образование в сградата на 140. СУ „Иван Богоров“, с предназначение – за книжарски щанд 31.10.2018
Район „Връбница” продължава срока на конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот в сграда за образование – 74. СУ „Гоце Делчев“, с предназначение – за стоматологичен кабинет 31.10.2018
Район "Люлин" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост – с предназначение за склад и магазин 29.10.2018