Заглавие Дата на публикуване
„Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговска площ 1 кв. м, за монтиране на 1 брой ATM (банкомат) 13.07.2018
Район "Връбница" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 140. СУ "Иван Богоров" 11.07.2018
Район "Връбница" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в сградата на 61. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 09.07.2018
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево – Звездица“, “Павлово“ и район „Студентски“ 05.07.2018
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове и халета) 05.07.2018
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Пред бл. 58” – "Студентски град", „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 05.07.2018
Район „Връбница” обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене в сградата на 146. ОУ „Патриарх Евтимий“ 05.07.2018
Район "Връбница" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 146. ОУ „Патриарх Евтимий“, с адрес с. Волуяк, СО – район "Връбница", ул. "Зорница“ № 63 05.07.2018
Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем за паркинг за срок до започване на реализирането на предвидените мероприятия по ПУП/ОУП 04.07.2018
Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на: сграда за обществено хранене 04.07.2018