Заглавие Дата на публикуване
„Егида – София” ЕАД открива конкурси за отдаване под наем на търговски обекти – магазини, скадове, офиси, помещения и др. 14.12.2017
Район „Оборище“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Магазин № 2, разположен в южната част на партерния етаж на жилищна сграда 13.12.2017
Район "Люлин" обявява конкурс за отдаване под наем на имот, представляващ четириетажна сграда 11.12.2017
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, пригодено за гараж, с обособени части за автомивка, сервиз и пункт за извършване на годишни технически прегледи 08.12.2017
Район „Нови Искър” oбявява конкурс за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ 08.12.2017
„ДКЦ XIII – СОФИЯ” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на площ, предназначена за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат) 07.12.2017
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове и халета) 07.12.2017
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност 07.12.2017
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия 07.12.2017
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижими имоти, терени, публична общинска собственост, находящи се в гр. София, район „Красна поляна“ 05.12.2017