Заглавие Дата на публикуване
ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на кабинет № 311Б, находящ се на третия етаж в сградата на дружеството 15.03.2017
ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател за срок от 3 години на гараж и 5 бр. гаражни клетки в сградата на дружеството 10.03.2017
ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател за срок от 3 години на помещение - бивш фитнес център в сутеренния етаж на сградата на дружеството 10.03.2017
Район Оборище обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на реални части от имот публична общинска собственост 06.03.2017
Район Илинден продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на помещение от 85.70 кв.м. в трафопост 02.03.2017
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти 28.02.2017
ДЦ VI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на помещения на партерен етаж на дружеството 17.02.2017
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Връх Манчо“ №18 и №18А 13.02.2017
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени, намиращи се на ул. „Адам Мицкевич“, с предназначение – за стопанска дейност 13.02.2017
ДКЦ 11 - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на площ от 3 кв.м. за монтиране на кафе автомат и вендинг автомат 09.02.2017