Заглавие Дата на публикуване
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ терен от 2,00 кв.м. 20.07.2017
Столична община - Съобщение за прекратяване на публично оповестен конкурс 18.07.2017
ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател за срок от 3 години на помещение (бивш фитнес център) в сутеренния етаж на сградата на центъра, с обща площ 174 кв.м. 18.07.2017
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени по схеми № 2 и № 11 за разполагане на преместваеми обекти 14.07.2017
Construction of cogeneration plant for Heat Only Boilers “Ovcha Kupel” 14.07.2017
Район Възраждане обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от 5 години в 46 ОУ, 32 СУИЧЕ и 91 НЕГ 14.07.2017
Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за помещение, находящо се в сградата на района 12.07.2017
Район Илинден продължава конкурс за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваемо съоръжение от 68,40 кв.м. 12.07.2017
Район Илинден продължава конкурс за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваемо съоръжение от 10,0 кв.м. 12.07.2017
Столична община удължава срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за срок от 35 години върху общински недвижим имот в район Банкя 11.07.2017