Заглавие Дата на публикуване
Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен с площ от 56 кв.м. 12.08.2016
Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение - салон и прилежаща към него тераса, в самостоятелно тяло от болничен комплекс на Пета МБАЛ 10.08.2016
Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект Кафе, с прилежащи към него две помещения, използвани за магазин за хранителни стоки и склад 10.08.2016
Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, които могат да се наемат само с цел поставянето на ПЕТ-скенер 10.08.2016
Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на три помещения, които се отдават под наем само като съвкупност 10.08.2016
Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен с площ от 56 кв.м. 03.08.2016
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на събирателна сграда в с. Мрамор, с предназначение за стопанска дейност 01.08.2016
Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ 13 кв. м. 01.08.2016
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти 29.07.2016
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци, с обща маса 4 264.22 т. 28.07.2016