Заглавие Дата на публикуване
Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение от 64.10 кв.м. за бирария 15.09.2016
Район Панчарево продължава с 15 дни конкурса за отдаване под наем на терен с площ от 56 кв.м. 15.09.2016
Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за обявен конкурс за отдаване по наем на терени 14.09.2016
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на кметство с. Желявa 14.09.2016
Район Панчарево удължава с 15 дни обявения конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен с площ от 56 кв.м. 07.09.2016
Район Панчарево провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на имот, представляващ терен с площ от 1436 кв.м. 07.09.2016
Район Нови Искър удължава с 15 дни провеждането на конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти 07.09.2016
Столична община обявява за пряко отдаване под наем на плувен басейн с прилежащи обслужващи помещения в сградата на 88-мо СОУ 02.09.2016
ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на три кабинета в сградата на дружеството 01.09.2016
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот - лекарски кабинет с обща площ от 17.41 кв.м. 01.09.2016