Заглавие Дата на публикуване
Район Слатина удължава срока за подаване на оферти с 15 дни за конкурс за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект - за продажба на закуски 02.03.2016
Район Лозенец открива конкурс за отдаване под наем на Ученически стол и бюфет в 120 ОУ 01.03.2016
ДКЦ XII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обособено помещение - кафе 01.03.2016
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет в 115 ОУ, с. Горни Богров 25.02.2016
Район Оборище открива процедура за конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 112 ОУ и І-ва Английска езикова гимназия 24.02.2016
ДЦ VI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на помещение, което да се ползва само за медицински дейности 24.02.2016
Район Оборище открива процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 129 ОУ и 164 ГПИЕ 23.02.2016
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на сграда за склад със застроена площ 94 кв.м. 17.02.2016
Район Красна поляна продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на част на имот в кв. Факултета, за складови нужди 16.02.2016
Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на терени за паркинг или автокозметичен център 10.02.2016