Заглавие Дата на публикуване
Район Нови Искър удължава провеждането на конкурс за отдаване под наем на терен с площ 250 кв.м. - с. Кътина 08.07.2016
Район Панчарево удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурса за организиране на ученическо столово хранене и бюфет - 2016 в общинските училища на територията на района 08.07.2016
ДКЦ V - София ЕООД обявява процедура за провеждане на конкурс за временно и възмездно ползване под наем на помещения, собственост на дружеството 07.07.2016
Район Искър обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене - 2016 г. в общинските училища на територията на района 06.07.2016
Район Студентски обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на свободни нежилищни имоти 05.07.2016
Столична община удължава срока за закупуване на конкурсни книжа за учредяване право на строеж за построяване на двуетажна сграда, с предназначение за църква, ритуална зала и обществено обслужване 04.07.2016
Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извънболнична медицинска помощ 04.07.2016
Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за търговска дейност 04.07.2016
Район Люлин обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на конкурсни документи за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост 01.07.2016
Район Панчарево удължава срока на конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот, представляващ административно делова сграда - за офис 01.07.2016