Заглавие Дата на публикуване
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терен за разполагане на преместваем обект - унифициран павилион 03.09.2014
ДКЦ XIII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на Кафене - заведение за бързо хранене с площ 122.71 кв.м. 03.09.2014
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на помещение за склад и офис за извършване на спортна дейност 01.09.2014
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на 4 бр. помещения в здравните служби в с. Долни Богров, с. Горни Богров и кв. Сeславци 01.09.2014
Столичен електротранспорт ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти 29.08.2014
Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в училища на територията на района 27.08.2014
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с площ 253 кв.м. , находящ се на ул. Екзарх Йосиф № 70 26.08.2014
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот, м. „Кръстова вада”, с площ 740 кв.м. 26.08.2014
Район Банкя обяаява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти в землищата на с. Клисура, с. Иваняне, кв. Градоман, кв. Михайлово, кв. Вердикал 25.08.2014
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, кв.Горна баня, с площ 298 кв.м. 25.08.2014