Заглавие Дата на публикуване
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години за частно училище на помещения в сградата на 121 СОУ 14.10.2014
Район Сердика удължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти 14.10.2014
Район Младост удължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот за разполагане на преместваем обект - унифициран павилион 13.10.2014
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 2 бр. терен по 1.00 кв.м. за разполагане на автомати за топли напитки 09.10.2014
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терен от 1.00 кв.м. за разполагане на банкомат 09.10.2014
ДКЦ XVII - София ЕООД обявява процедура за провеждане на търг за временно и възмездно ползване под наем на помещения, собственост на дружеството 09.10.2014
Район Красно село удължава срока с 15 дни на конкурс за отдаване под наем на помещение за склад и офис за извършване на спортна дейност 08.10.2014
Втора МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, с площ от 95 кв.м. в приземния етаж от сградата на болницата, като заведение за хранене 07.10.2014
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на два търговски обекта - в сутерена и на 5-ти етаж в административната сграда на общината 07.10.2014
Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение - сутерен, с предназначение Кафе-клуб 06.10.2014