Заглавие Дата на публикуване
Спортна София-2000 ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти 22.08.2014
Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на територията на района 22.08.2014
ДКЦ VIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения за хоспис 21.08.2014
София Тех Парк АД обявява конкурс за изработване на архитектурно-пространствена визия за пешеходен мост над бул. Цариградско шосе към Научно-технологичен парк 20.08.2014
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот, кв.”Горна баня”, с площ 281 кв.м. 20.08.2014
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на зъболекарски кабинети в 88 СОУ и 66 СОУ 19.08.2014
Столична община набира оферти за изкупуване на хартиени и метални отпадъци от сградите на общината 18.08.2014
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на помещения с обща площ от 800.00 кв.м. в сградата на ОКИ - Надежда 15.08.2014
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот за поставяне на преместваеми обекти в Столичния зоопарк 15.08.2014
Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на територията на района 15.08.2014