Назад

Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за ученически зъболекарски кабинет в 3 СОУ

В изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-140/03.12.2014 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от НУРПТК на СОС

СО - Район „Илинден”
обявява конкурс

за отдаване под наем на помещение с площ от 16.80 кв.м. за ученически зъболекарски кабинет в 3-то СОУ „Марин Дринов“ на територията на район „Илинден”, ул. „Хайдут Сидер“ № 12.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 102.50 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие: 200.00 лв. внесени в касата на район „Илинден”, ет. 4, стая 418 – срок за внасяне до 16.00 ч. на 23.01.2015 г.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 15.00 ч. на 23.01.2015 г. от район „Илинден”, служба „АИО” - деловодство.

Краен срок за подаване на офертите: до 17,00 ч. на 23.01.2015 г. включително в район „Илинден”, служба „АИО” - деловодство.

Провеждане на конкурса на 26.01.2015 г. от 13,00 ч., стая 421 ет. 4 на район „Илинден”.

Цена на книжата: 60.00 лв. (с вкл. ДДС)

Информация на тел. 439 73 48 и 439 73 47