Заглавие Дата на публикуване
ДКЦ XII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на площи от 2 кв.м. за монтиране на кафе-автомати 22.11.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени по Схема № 28 за разполагане на преместваеми обекти 21.11.2013
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на помещение, с площ 186 кв.м., в кв. Суходол, за супермаркет 21.11.2013
ДКЦ ХХV - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на 5 кабинета за медицинска дейност 21.11.2013
Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо хранене в ПГИИ Проф. Николай Райнов 20.11.2013
Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 116.10 кв.м, за офис за социална дейност 20.11.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени по Схеми № 1 и № 3 за разполагане на преместваеми обекти 19.11.2013
Район Сердика обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени и помещения на територията на района 19.11.2013
Район Нови Искър обявява търг за отдаване под наем за срок от 5 години на свободни мери и пасища от общинския поземлен фонд 19.11.2013
Район Слатина обявява конкурс за отдаване под наем на сервизно помещение с площ от 70 кв.м., в подлеза на хотел Плиска, за тоалетна 18.11.2013