Заглавие Дата на публикуване
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на павилион - лавка в двора на 159 ОУ, кв. Челопечене, за ученическо столово хранене 24.09.2013
Район Надежда удължава конкурс за отдаване под наем на част от сграда, кв. Требич, за склад 23.09.2013
Район Надежда удължава срока на търг за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти от общинския поземлен фонд 23.09.2013
Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на бивша регистратура, за санитарен магазин 20.09.2013
Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за търговски и обслужващи дейности 19.09.2013
Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещения в училищата на територията на района за стоматологични кабинети 19.09.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на терен с магазин, за склад за строителни материали 18.09.2013
Район Връбница продължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в 74 СОУ за книжарски щанд 16.09.2013
Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещение към трафопост, ж.к. Надежда - 1 част до бл.139 и бл.140, за бистро 13.09.2013
Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на сграда с тераса и дворно място, бул. Ломско шосе № 113, за магазин и ресторант-пицария 13.09.2013