Назад

Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на 14 класни стаи на IV и V етаж в сградата на 150 ОУ, отредени за частно училище

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
по чл..14 , ал.2 от ЗОС

ЗА: "ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 14 КЛАСНИ СТАИ НА ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ ЕТАЖ С ОБЩА ПЛОЩ – 1224.50 КВ.М. В СГРАДАТА НА 150-ТО ОУ „ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ”, Ж.К. ”ДРУЖБА 2”, РАЙОН „ИСКЪР”, ОТРЕДЕНА ЗА ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ, ОТКРИТО И ЛИЦЕНЗИРАНО ПО ЗАКОНА ЗА НАРОДНА ПРОСВЕТА"

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. (с ДДС) се закупува от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3 , ст. 105, всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 07.01.2014 г.

Начална конкурсна наемна цена: 3 800.00 лв. месечно (без ДДС).

Депозитна вноска за участие в конкурса е 3 500.00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 08.01.2014 г. от 14.00 часа на ул.“Париж” № 3, стая 109.

Адрес и телефон за информация: гр. София ул. ”Париж” № 3, ст. 105

Телефон: 981 35 22 , 9377 304