Заглавие Дата на публикуване
Втора САГБАЛ Шейново ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение за аптека, находящо се в двора на дружеството 21.11.2012
Район Красно село удължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем на помещение с предназначение кафе-аперитив 14.11.2012
Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо хранене в Професионална гимназия по изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов" 12.11.2012
Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 34 СОУ „Стою Шишков“ 12.11.2012
Район Красно село обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 36 СОУ „Максим Горки“ 12.11.2012
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем на общински имот с предназначение – автопаркинг 09.11.2012
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем на общински имот с предназначение кафе - театър 08.11.2012
Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем на общински имот с предназначение - заведение за обществено хранене - кафе - аперитив 07.11.2012
ДКЦ 14-СОФИЯ ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение, предназначено за кафе-бюфет 06.11.2012
Район Кремиковци обявява търг за отдаване под наем на общински имот — частна общинска собственост, находящ се на територията на района 01.11.2012