Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот, урегулиран поземлен имот V- 13, 14, кв. 232, м. „Зона Б-19”, ул. „Перник” № 134-134 „а”, находящ се на територията на района 19.08.2011
Район Студентски обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот представляващи ученически стол и бюфет, находящи се в сградата на 8-мо СОУ „Васил Левски" 15.08.2011
Район "Младост" удължава с 15 дни срока за закупуване на документи и подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от имоти за организиране на ученическо столово хранене в училищата на територията на района 15.08.2011
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на поземлен имот частна общинска собственост, находящ се в кв. 62, м. „бул. България- ІІ част”, ул. „Роженски проход” № 8, район “Триадица” 11.08.2011
Спортна София обявява конкурс за отдаване под наем на поземлен имот 10.08.2011
Столична общинска агенция за приватизация обявява търгове за следните обособени обекти: 10.08.2011
Район "Оборище" удължава с 15 дни срока за закупуване на документи и подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на части от имоти, представляваща: помещение, намиращо се на партерния етаж в сградата на І-во СОУ Пенчо Славейков 10.08.2011
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост на територията на района 08.08.2011
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, представляващ ученически стол в сградата на на 71 СОУ „П. К. Яворов” – с. Казичене за срок от 2 учебни години за организиране на ученическото столово хранене 03.08.2011
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, представляващо ученически стол в сградата на 83 ОУ „Елин Пелин” – с. Панчарево за срок от 2 учебни години за организиране на ученическото столово хранене. 03.08.2011