Заглавие Дата на публикуване
Район “Триадица” обявява конкурси за организиране на ученическо и столово хранене в обекти - публична общинска собственост, находящи се на територията на района 15.07.2009
Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на първия етаж от сградата на кметство с. Кокаляне 10.07.2009
Район „Банкя" удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок до 5/пет / години на поземлен имот, свободен нежилищен имот - частна общинска собственост на район „Банкя" 10.07.2009
Район „Банкя" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 3/три / години на част от свободен нежилищен имот - публична общинска собственост, помещение, находящо се в сградата на 78 СОУ „Христо Смирненски" в район „Банкя" 09.07.2009
Столична община, обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, Блок 84, ж.к. „Красна поляна”, заедно с мястото върху който е изграден „за болница” 02.07.2009
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот, находящ се в м. „Под село”, с. Мировяне 01.07.2009
Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещения, находящи се в мазето на 101-во СОУ „Бачо Киро”, с адрес: гр. София, р-н Надежда, ул. Илинденско въстание № 36, отредени за производство на сладкарски изделия 29.06.2009
Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда находяща се в двора на 141–во ОУ с адрес: гр.София, р-н Надежда, ж.к. Свобода, м. Момкова махала II, предназначена за спортен център 29.06.2009
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем помещения – публична общинска собственост, представляващи 10/десет/ бр. класни стаи с право на ползване на учителски стаи, канцеларии, физкултурен салон, коридори, санитарни възли и прилежащ училищен двор за образователна дейност (училище), находящи се в кв. „Захарна фабрика”, 110-то ОУ „проф. „Г. Кацаров” 25.06.2009
Район “Студентски” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за осъществяване на ученическо и столово хранене за Ученически стол и бюфет в сградата на 8-мо СОУ "Васил Левски", находящо се в ж.к. "Младост 1", м. Мусагеница, ул. “Полк. Г. Янков” 25.06.2009