Заглавие Дата на публикуване
Район „Люлин" обявява публично оповестени конкурси за организиране на ученическо столово хранене в столове и бюфети в общински училища на територията на района 05.08.2009
Район „Панчарево” обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ сграда с прилежащ терен /асфалтова площадка/, находящи се в с. Кривина, в двора на бившо 155-то училище 31.07.2009
Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на ученически стол, за организиране на ученическото столово хранене в 83 ОУ „Елин Пелин”, с. Панчарево 30.07.2009
Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на ученически бюфети, за организиране на ученическото столово хранене в 192 СОУ – „Хр.Ботев” – с. Бистрица 30.07.2009
Район „Панчарево” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на ученически бюфет, за организиране на ученическо столово хранене в 201 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Горни Лозен 30.07.2009
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем помещения – публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово хранене в общински училища, находящи се на територията на район „Илинден” 27.07.2009
Район „Илинден” продължава с 15 /петнадесет/ дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем помещение, 496.06 кв.м., за стопанска или складова дейност, находящо се в кв. „Захарна фабрика”, бл.48А /бивше кино „Аврора”/ 20.07.2009
Район "Слатина" удължава срока за участие в конкурс за отдаване под наем на помещение - част от публична общинска собственост, находящо се в сградата на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов", ул. „Гео Милев" №2, отредено за книжарски щанд 17.07.2009
Район “Надежда” обявява конкурс за организиране на столовото хранене в училищата на територията на района 17.07.2009
Район “Връбница” продължава срока за подаване на предложения за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, помещения за лекарски кабинети, находящи се в сградата на Здравна служба в с. Волуяк, ул. „Петър Малинов” 16.07.2009