Заглавие Дата на публикуване
Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в ж.к. Овча купел , ул. Монтевидео № 64, предназначен за ресторант. 24.09.2009
Район „Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост нива, категория трета, с площ от 1.032 дка., местност „Лаката", кв. Ботунец 23.09.2009
Район “Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на стоматологични кабинети и книжарници, находящи се в училищата на територията на район “Подуяне” 16.09.2009
Район „Нови Искър” провежда конкурс за отдаване под наем на бюфети за организиране на ученическо хранене в сградати на училища, находящи се в района 15.09.2009
Район “Сердика” удължава с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурса за организиране на ученическо столово хранене в общински имоти - публична общинска собственост, общински учебни заведения на територията на район „Сердика” 09.09.2009
Район „Панчарево” удължава срока за приемане на конкурсни книжа за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години за организиране на ученическото столово хранене в 83 ОУ „Елин Пелин”, с. Панчарево 07.09.2009
Район „Панчарево” удължава срока за приемане на конкурсни книжа за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години за организиране на ученическото столово хранене в 192 СОУ „Хр. Ботев”, с. Бистрица 07.09.2009
Район „Панчарево” удължава срока за приемане на конкурсни книжа за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години на ученически бюфет в 201 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Горни Лозен, за организиране на ученическото столово хранене 07.09.2009
Район "Триадица" обявява конкурси за организиране на ученическо и столово хранене в обекти - публична общинска собственост, бюфети, находящи се в училища в район "Триадица" 04.09.2009
Столичната община открива конкурс за организиране на ученическо хранене ученически бюфети и ученически столове в училища на територията на район „Илинден” 04.09.2009